Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

Συνεδριάζει η Επιτρ. Διαβούλευσης Αλεξάνδρειας - Δείτε το εισηγητικό για τον προϋπολογισμό

Πρόσκληση  
τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας, την 24η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, με το μοναδικό προς συζήτηση θέμα: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: