Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015

Πόσο έτοιμο είναι το παιδί μου να προχωρήσει στην Α’ Δημοτικού; - Ελ. Λεκανίδου*

έχουν καταφέρει οι μικροί μαθητές μέχρι τώρα, ώστε να προχωρήσουν στην Α΄ δημοτικού χωρίς δυσκολία;

Δεν υπάρχουν σχόλια: