Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

Για την ομηρεία του Γυμνασίου Πλατέος δεσμεύτηκε ο Αντωνίου ότι θα κάνει ενέργειες - ανακοίνωση του συλλόγου

συλλόγου των μαθητών του Λυκείου είχε κάνει συνάντηση με τους υποψήφιους τότε βουλευτές του Σύριζα και αυτή η συνάντηση προκάλεσε αντιδράσεις αφού έγινε εν κρυπτώ και χωρίς απόφαση. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι όλες οι συναντήσεις που γίνονται για τον σκοπό αυτό είναι χρήσιμες έστω και αν ορισμένες φορές μας ...στεναχωρούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: