Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ

σχολείου το 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: