Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015

Έχασε τη ζωή του 27χρονος εργάτης στην ΕΒΖ στο Πλατύ

τηρούνται στις περισσότερες των περιπτώσεων με αποτέλεσμα να χάνονται ζωές εργατών. Δεν τηρούνται διότι αφενός δεν υπάρχουν κρατικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί και αφετέρου στο όνομα του ιδιωτικού κέρδους ή της λειτουργίας των κατ΄ όνομα κρατικών επιχειρήσεων αφήνονται να λειτουργούν ελαστικά ή ασύδοτα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: