Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015

ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων  για θέματα που αφορούν την Τρίτη Ηλικία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: