Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015

Εξετάσεις για απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού σχολείου - Ανακοίνωση Α΄πρωτοβάθμιας Δ/νσης Ημαθίας

παρουσιαστούν με το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας στο Γραφείο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ( Μητροπόλεως 44 - 4ος όροφος -  Βέροια ) το αργότερο έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 και να καταθέσουν σχετική αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/ 86 για τη μόνιμη κατοικία τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: