Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015

Μετρώντας την ακτίνα της Γης! «Το πείραμα του Ερατοσθένη» από μαθητές του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας

απόκλιση μικρότερη του 1% από την πραγματική τιμή της ακτίνας της Γης (R = 6371 km)! 

Δεν υπάρχουν σχόλια: