Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015

Τοποθέτηση σταθμού μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής (η/μ) ακτινοβολίας στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας

αποδώσουν την καθημερινή πραγματικότητα της έκθεσής τους σε 24ωρη βάση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: