Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016

Ο σύλλογος δασκάλων Ημαθίας καταγγέλει την τροπολογία του Υπουργείο για τα Τμήματα Ένταξης

μαθητές εντός του περιβάλλοντος της τάξης του και όχι σε ιδιαίτερο χώρο, παρά μόνο εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών", ώστε "να μην απομονώνονται και στιγματίζονται". Όμως οι μαθητές των Τ.Ε. έχουν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και χρήζουν εξατομικευμένης διδασκαλίας, που δεν μπορεί να παρασχεθεί μέσα στα 25-30άρια τμήματα και οι ειδικοί παιδαγωγοί δεν μπορεί να μετατραπούν σε "περιπλανώμενους Ιουδαίους", από τάξη σε τάξη και από σχολείο σε σχολείο, καλύπτοντας το ελάχιστο του εκπ/κού τους έργου, μόνο για να λειτουργούν ως άλλοθι ενός συστήματος που δήθεν ενδιαφέρεται και στηρίζει την διαφορετικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: