Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016

Ανακοίνωση δήμου Αλεξάνδρειας για τα αδέσποτα και τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών σκύλων

Κώστας Ναλμπάντης
αντιδήμαρχος Αλεξάνδρειας
σχετικών ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: