Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016

Λαϊκή Συνέλευση στο Κλειδί: Οι κάτοικοι ρωτούσαν, επισήμαναν και ζητούσαν απαντήσεις από τον Π. Γκυρίνη


Τοπικής Κοινότητας Κλειδίου Χαράλαμπος Τσολάκης συγκάλεσε (όπως ο νόμος δίνει τη δυνατότητα) Γενική Συνέλευση των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας. Μια διαδικασία που μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα όπου γίνει, αρκεί να χρησιμοποιηθούν σωστά τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: