Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016

Φιλόδοξη η προσπάθεια για αναβίωση των ΗΜΑΘΙΩΤΙΚΩΝ από την Νομαρχία- Απαιτείται συντονισμός και πλαίσιο-

μέρους του τμήματος Πολιτισμού της Νομαρχίας και η οποία έχει ως στόχο να επανιδρύσει τα Ημαθιώτικα στο πλαίσιο που είχαν αυτά στηθεί προ τριάντα ετών περίπου. Ένα πλαίσιο που στην πορεία ακυρώθηκε στην πράξη αφού επικράτησαν άλλα κριτήρια στην διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων που γίνονταν στο νομό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: