Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016

Συνεχίζεται η λειτουργία των ξενώνων φιλοξενίας και κέντρων συμβουλευτικής στην Περιφέρεια κεντρ. Μακεδονίας

Τέσσερις προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 2.725.000 ευρώ για τη συνέχιση της λειτουργίας των δομών και υπηρεσιών για κακοποιημένες γυναίκες και γυναίκες – θύματα βίας, όπως οι ξενώνες φιλοξενίας και τα κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της .....
ΠΚΜ (νέο ΕΣΠΑ – ΣΕΣ 2014-2020).

Μέχρι το τέλος του μήνα οι συγκεκριμένες πράξεις θα έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση στη νέα προγραμματική περίοδο και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας 9Β, που αφορά στην «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας», ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Οι τέσσερις προσκλήσεις είναι οι εξής:

1.Αναβάθμιση ξενώνων για γυναίκες- θύματα βίας. Ξενώνας Φιλοξενίας ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης.
2.Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο.
3.Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας.
4.Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο.
Στόχος των ξενώνων φιλοξενίας και των κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών (ενδοοικογενειακή βία, βιασμός, σεξουαλική παρενόχληση, trafficking κτλ.). Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε ένα δίκτυο 61 δομών πανελλαδικής κάλυψης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας, μεταξύ των οποίων και οι αντίστοιχες δομές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «πρώτη προτεραιότητά μας στη νέα προγραμματική περίοδο είναι η αλληλεγγύη προς τις ασθενέστερες πληθυσμιακές ομάδες. Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσεται η τάχιστη και πλήρης αξιοποίηση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία κοινωνικών δομών παροχής βοήθειας, όπως οι ξενώνες φιλοξενίας και τα κέντρα συμβουλευτικής, τα οποία σήμερα υποστηρίζουν στην περιοχή μας συνολικά 2.250 κακοποιημένες γυναίκες και γυναίκες – θύματα βίας. Με συνολικό προϋπολογισμό 2.725.000 ευρώ και σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης διασφαλίζουμε τη συνέχιση για τρία χρόνια του Δικτύου των δομών πρόληψης και καταπολέμησης της βίας, της ομπρέλας προστασίας δηλαδή, που έχουμε δημιουργήσει γι’ αυτές τις γυναίκες».

Ξενώνας ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης
Για τον ξενώνα φιλοξενίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης προβλέπεται πέρα από τη συνέχιση της λειτουργίας του για την επόμενη τριετία και η περαιτέρω αναβάθμισή του, με προϋπολογισμό 410.000 ευρώ. Παρέχει βοήθεια σε 150 γυναίκες και πέραν των λειτουργικών και μισθολογικών δαπανών προβλέπεται αύξηση της δυναμικότητάς του, παροχή νέων υπηρεσιών, όπως η εργασιακή συμβουλευτική, εισαγωγή νέων και καινοτόμων μεθόδων, αλλά και υπηρεσίες όπως συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εκμάθηση γλώσσας, ενισχυτική διδασκαλία, δημιουργική απασχόληση παιδιών, υποστήριξη στο μητρικό ρόλο κτλ.
Στόχος του ξενώνα είναι να παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, και πολλαπλή στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Διευκολύνει επίσης, όπου απαιτείται, την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα συμβουλευτικά κέντρα.

ΚΕΘΙ
Η δεύτερη πρόσκληση αφορά στη λειτουργία από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) Κέντρων Συμβουλευτικής για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
Στόχος των Συμβουλευτικών Κέντρων είναι η παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες - θύματα έμφυλης βίας, η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών, καθώς και η υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται.
Ωφελούμενες από την παρέμβαση είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κτλ.).
Και σε αυτή την περίπτωση διασφαλίζεται η λειτουργία των κέντρων του ΚΕΘΙ για τα επόμενα τρία χρόνια, με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ. Τα υποστηριζόμενα άτομα είναι 900.

Ξενώνες Δήμων Θεσσαλονίκης και Κορδελιού – Ευόσμου
Η τρίτη πρόσκληση αφορά στη συνέχιση λειτουργίας των ξενώνων φιλοξενίας των Δήμων Θεσσαλονίκης και Κορδελιού – Ευόσμου.
Οι ξενώνες πέρα από τη φιλοξενία των γυναικών και των παιδιών τους παρέχουν κοινωνική στήριξη, στήριξη των παιδιών για την ομαλή πορεία τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, ψυχολογική στήριξη, υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής και πληροφόρησης, ενέργειες δικτύωσης και σύνδεσης με τους αρμόδιους φορείς προώθησης της απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και δράσεις δικτύωσης.
Οι δυο ξενώνες υποστηρίζουν 300 άτομα και για τη λειτουργία τους την επόμενη τριετία προϋπολογίζονται 1.235.000 ευρώ.

Κέντρα δήμων Βέροιας, Κατερίνης και Σερρών

Η τέταρτη πρόσκληση αφορά στη συνέχιση λειτουργίας των Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης των Δήμων Βέροιας, Κατερίνης και Σερρών, επίσης για τα επόμενα τρία χρόνια. Οι ωφελούμενες γυναίκες είναι 900 και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 680.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: