Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Συγκεντρώνουμε βοήθεια κανονικά- Αναμένονται νέοι πρόσφυγες από Κοζάνη- Απαιτείται συντονισμός

νέοι πρόσφυγες θα καταυλιστούν στον συγκεκριμένο χώρο. Και αυτό διότι θα σταλούν λεωφορεία από την Κοζάνη προς Πλάτανο εφόσον κριθεί ότι υπάρχει συμφόρηση στην Κοζάνη. Μ΄ άλλα λόγια, εφόσον η ροή από τον Πειραιά δεν σταματήσει και δεν ανοίξουν τα σύνορα με την FYROM το πρόβλημα θα συνεχίσει να υφίσταται με περιόδους έξαρσης και περιόδους εκτόνωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: