Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

Συνεδριάζει η Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας - της Β΄βάθμιας Εκπ/σης

Συρόπουλος Δημήτρης
πρόεδρος Σχολ. Επιτροπής
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του N.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας), σε  τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα γίνει στις 2 Μαρτίου 2016  ημέρα Τετάρτη  και ώρα  13:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Αποδοχή της αίτησης παραίτησης της καθαρίστριας, Παντελάκη Άννα – Μαρίας, του 1ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας [αίθουσες Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας ]
           
2. 
Α) Προκήρυξη μίας θέσης καθαρίστριας στο 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο  Αλεξάνδρειας [αίθουσες Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας ] με ΣΜΕ με ισχύ έως τις  30-06-2016  &
   
Β) Συγκρότηση και ορισμός 3μελούς  Επιτροπής για την επιλογή της καθαρίστριας στο 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο  Αλεξάνδρειας [αίθουσες Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας ] 

3. Αποδοχή συνολικού χρηματικού ποσού 57.564,00€ (Α΄ κατανομή 2016) από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (απόφαση 54/2016 Δ.Σ.)

4. Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση του έργου ''Επισκευή σκεπής του Γυμνασίου Καβασίλων ” που απαιτείται λόγω σοβαρών ζημιών. 
                                                                              
                                                                          
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: