Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015

Τέλη και φόροι ως έχουν - Η κρίση χτυπάει κόκκινο και ο δήμος Αλεξάνδρειας δεν κάνει μειώσεις- σχόλιο

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας
διαπιστώνει ότι η κρίση μόλις άρχισε και αποφασίζει να μείνουν ως
έχουν τα δημοτικά τέλη και οι δημοτικοί φόροι
οποία καλούνται να πάρουν θέση. Είτε να αυξηθούν είτε να μείνουν ως έχουν. Διάθεση για μείωση δε φαίνεται να υπάρχει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: