Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΝΤΕ ΠΟΛΩΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

εκπαιδευτικού προγράμματος επιμόρφωσης ERASMUS, σε ένα κράτος του εξωτερικού, που εφαρμόζεται μόνο στην Πολωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: