Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015

Διπλή συνεδρίαση την Δευτέρα του δημ. συμβουλίου Αλεξάνδρειας- Απόφαση για τέλη και έργα

Αλεξάνδρειας με μοναδικό θέμα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: