Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015

Σύστημα μηχανογράφησης για ορθότερη διαχείριση των οικονομικών παρουσίασε η Σχολική Επιτροπή Αλεξάνδρειας

Ο Μ. Κυτούδης, πρόεδρος της σχ. επιτροπής παρουσιάζει το νέο σύστημα
Δήμου Αλεξάνδρειας καθώς και στις προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων της περιοχής μας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: