Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015

Ελπίδες για μελλοντική κυτταρική θεραπεία της οξείας και χρόνιας ηπατικής βλάβης- Από την Ελ. Τσολάκη από το Κλειδί

κυτταρική θεραπεία με τη χορήγηση μεσεγχυματικών κυττάρων από τον μυελό των οστών ή με κινητοποιητές αιμοποιητικών στελεχιαίων κυττάρων. Πειράματα που έγιναν με χορήγηση μεσεγχυματικών στελεχιαίων κυττάρων από τον μυελό των οστών και με την κινητοποίηση αιμοποιητικών κυττάρων, σε μεγάλο αριθμό ποντικών, στα οποία προκλήθηκε ηπατική βλάβη, έδειξαν βελτίωση της ιστολογικής εικόνας του ήπατος, ενώ παρατηρήθηκε και αναγεννητική δραστηριότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: