Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015

Απεργούν την Πέμπτη η Φυσικοθεραπευτές της Ημαθίας - ανακοίνωση

Π. Παλπάνας
πρόεδρος φυσικοθε-
ραπευτών Ημαθίας
Επιδόματος Ανθυγιεινής εργασίας και Άμεση ένταξη των φυσικοθεραπευτών στην κατηγορία Α των δικαιούχων

Δεν υπάρχουν σχόλια: