Τρίτη 12 Μαΐου 2015

Το Λύκειο Μελίκης στην Κωνσταντινούπολη στο Πλαίσιο του "Comenius"

 συμμετείχαν μόνο εκπαιδευτικοί, όπως είχε αποφασιστεί από τη συντονίστρια χώρα  του προγράμματος και εγκρίθηκε από την ευρωπαϊκή επιτροπή.  Έτσι, υπήρχαν   εκπρόσωποι καθηγητές από σχολεία δέκα ευρωπαϊκών χωρών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: