Σάββατο 30 Μαΐου 2015

Ενημέρωση προς κτηνοτρόφους από την Δ/νση Κτηνιατρικής Ημαθίας

Εγκεκριμένων Κτηνιάτρων Εκτροφής της Π.Ε. Ημαθίας που συμπεριλαμβάνονται στο παραπάνω Μητρώο «Κτηνίατρων Εκτροφής» και να επιλέξουν τον Κτηνίατρο που επιθυμούν, όπως άλλωστε υποχρεούνται, σε εφαρμογή του άρθρου 3, της Υ.Α. 816/156798 (ΦΕΚ 3385 /τ.Β/17-12-2014)

Δεν υπάρχουν σχόλια: