Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

Σε Βέροια και κεντρ. Μακεδονία η ΚΝΕ / Εκδηλώσεις και δραστηριότητες της ΚΝΕ

νέες γυναίκες να λάβουν μέρος, να συζητήσουν με τις οργανώσεις της ΚΝΕ για την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ στο σήμερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: