Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015

Ου δύνασαι δυσίν κυρίοις υπηρετείν / Χ. Καφτεράνης

του Χ. Καφτεράνη*
απέδειξε ότι φτώχεια και πολιτική δεν είναι ασύμβατες έννοιες"! 

Δεν υπάρχουν σχόλια: