Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015

Αντιδήμαρχος Μελίκης ο Ν. Σαρακατσάνος / Δήλωση

Ευχαριστώ τον δήμαρχο Αλεξάνδρειας κύριο Γκυρίνη για την τιμή που μου έκανε να με τοποθέτηση αντιδήμαρχο στην δημοτική κοινότητα Μελίκης. 

Αναλαμβάνω κάτω από καθεστώς συγκινησιακής φόρτισης καθώς καλούμε να αντικαταστήσω τον παραιτηθέντα για τους λόγους που εκείνος επέλεξε τον...
συνάδελφο μου και αδελφικό μου φίλο δημοτικό σύμβουλο Ι. Χαλκιδη 

Σας ευχαριστώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: