Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015

Αιτήσεις για χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για τους πληγέντες από την πλημμύρα της 25ης & 26ης Φεβρουαρίου 2013 σε περιοχές του Δ. Αλεξάνδρειας

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος που υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης δέχεται αιτήσεις προκειμένου να χορηγήσει Στεγαστική Συνδρομή για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτηρίων πληγέντων από την πλημμύρα της 25ης και 26ης Φεβρουαρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

α) τίτλους ιδιοκτησίας


β) οδοιπορικό σκαρίφημα γ)φωτογραφίες των πληγέντων κτηρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις.....
αιτήσεις τους με τους κάτωθι τρόπους:

1. Με κατάθεση των εγγράφων στη διεύθυνση: Γιάννη Χαλκίδη 32 (πρώην Κωνσταντινουπόλεως 176) Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54249

2. Με ταχυδρομική αποστολή των εγγράφων στην παραπάνω διεύθυνση

3. Με ηλεκτρονική αποστολή των εγγράφων στη διεύθυνση yasbe176@otenet.gr

Για τη διευκόλυνσή τους οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται τη σχετική αίτηση από τα κατά τόπους κοινοτικά καταστήματα ενώ για αποφυγή πιθανής ταλαιπωρίας τους, κρίνεται καλό να έρθουν σε τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία πριν προβούν στην οποιαδήποτε ενέργεια.
Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθυνθούν είτε στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας (υπεύθυνος κύριος Γιαννόπουλος Γεώργιος, τηλ. 2333350154) είτε με την ίδια την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος τηλεφωνικά στα νούμερα 2310-313323 ή 2310-313477.

Ο Αντιδήμαρχος
Ναλμπάντης Κωνσταντίνος
Συνημμένα η σχετική αίτηση
και οι με αριθμό διαύγειας ΩΞΨΘ1-ΣΟ5, 6ΝΙΣ1-ΒΘ9 αποφάσεις της ΥΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: