Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

Ενδιαφέρουσα ημερίδα στη Νάουσα: Παραγωγή και χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού

Το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Παραγωγή και χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού και επιλογή κατάλληλων βελτιωμένων ποικιλιών: προϋποθέσεις για μια σύγχρονη και.....
ανταγωνιστική Δενδροκομία».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον "Πολυχώρο Πολιτισμού Βέτλανς" στη Νάουσα, με την αρωγή του Δήμου Νάουσας, την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:00.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν θέματα όπως: 
Η σημασία του πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού δενδρωδών στη σύγχρονη δενδροκομία
Οι στόχοι του ερευνητικού έργου "FruitTrees2Safeguard", που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), και 
Αποτελέσματα αξιολόγησης ποικιλιών ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς στο ΤΦΟΔ Νάουσας. 

Στόχοι του έργου "FruitTrees2Safeguard"είναι: 
1) Εύρεση τοπικών απειλούμενων ποικιλιών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων, διάσωση και in situ αξιολόγηση. 
2) Έλεγχος της φυτοϋγείας, εξυγίανση και δημιουργία προβασικών και μητρικών φυτειών ποικιλιών του Εθνικού Καταλόγου. 
3) Αξιολόγηση νέων ξενικών ποικιλιών ροδακινιάς, νεκταρινιάς, κερασιάς, μηλιάς και αχλαδιάς. 
4) Προσδιορισμός βιοχημικών και γενοτυπικών χαρακτηριστικών. 
5) Προσδιορισμός γενοτύπων βιομηχανικού ροδάκινου με αξιόλογα χαρακτηριστικά. 
6) Αξιολόγηση της ανθεκτικότητας τοπικών και ξενικών γενοτύπων/ποικιλιών σε σημαντικές ασθένειες, και 
7) Ανάπτυξη μοριακών λειτουργικών δεικτών, γονιδιωματικές, αναλύσεις & υποβοήθηση προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης ως προς την ανθεκτικότητα σε ασθένειες και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Μετά το πέρας των ομιλιών θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ


18:00 Προσέλευση 
18:30 Χαιρετισμοί 
18:45 Η σημασία του πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού δενδρωδών στη σύγχρονη δενδροκομία 
Καθηγητής Α.Π.Θ. Νικόλαος Κατής,  Πρόεδρος ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

19:00   Παρουσίαση του έργου ‘FruitTrees2Safeguard” 
Δρ. Δρογούδη Παυλίνα, Διευθύντρια Ερευνών, Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας

19:20 Αποτελέσματα αξιολόγησης ποικιλιών ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς 
Δρ. Παντελίδης Γεώργιος, ερευνητής Δ’ και Δρ. Δρογούδη Παυλίνα, Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας

20:00 - 21:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: