Κυριακή 29 Μαΐου 2016

Τα "πάνω κάτω" φέρνει η κυκλοφοριακή μελέτη- Βέβαιες οι αντιδράσεις των κατοίκων που είναι ανημέρωτοι- σχόλιο και χάρτες

Διαβάζοντας το εισηγητικό του θέματος της κυκλοφοριακής μελέτης παρατηρεί κανείς ότι προτείνονται παρεμβάσεις στην πόλη χωρίς κανείς να έχει γνώση αυτών και θεωρώ κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι εφόσον αρχίσουν να υλοποιούνται τότε θα προκληθούν πολλές αντιδράσεις.

Θεωρώ ότι είναι ανόητο να προωθούνται τέτοιας υφής θέματα που αλλάζουν άρδην τις συνήθειες χρόνων εκατοντάδων κατοίκων και επισκεπτών χωρίς να έχει προηγηθεί ευρύτατη καμπάνια ενημέρωσης, συζήτησης και συναπόφασης τελικά με τους χρήστες των δρόμων και των πεζοδρομίων. Είναι αφέλεια να πιστεύει κανείς ότι....
θα γίνει «αναίμακτα» αποδεκτή αυτή η αλλαγή και τότε θα είναι πολύ αργά να μαζευτούν οι όποιες ζημιές θα έχουν προκύψει σε πολιτικό επίπεδο πάντα. Γιατί, σε οικονομικό ουδείς γνωρίζει αν θα βοηθηθεί η τοπική αγορά ή όχι και όσοι εξέφρασαν άποψη το έκαναν χωρίς την παραμικρή γνώση ή μελέτη του ζητήματος παρά μόνον εμπειρικά και ως εκ τούτου φοβικά σε οποιαδήποτε αλλαγή βρίσκονται αντιμέτωποι.
Γιατί, τί άλλο δείχνει η πρόταση να μην γίνουν πεζοδρομήσεις και να μείνουν ως έχουν οι κατευθύνσεις της κυκλοφορίας στην Γρ. Λαμπράκη και Ν. Πλαστήρα που το πρώτο σενάριο θέλει να αντιστρέφονται…

Και μη βιαστεί κανείς να ισχυριστεί ότι έγινε η προβλεπόμενη από το νόμο συνεδρίαση της Επτροπής Διαβούλευσης γιατί εκτός από το ότι θα γνωρίζει ότι έχει άδικο θα διαπράττει και το πολιτικό αδίκημα που είναι σύνηθες σε διοικήσεις και κυβερνήσεις που έχουν καβαλήσει καλάμι και συμπεριφέρονται αλαζονικά. Δε γίνεται να επικαλείσαι την θεσμική νομιμότητα όταν τις συνεδριάσεις των συμβουλίων παρακολουθούν βία 20 συμπολίτες και όταν η μαζικότητα σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τα «κοινά» είναι μηδαμινή. Συνεπώς, έπρεπε να γίνει προσέγγιση των πολιτών μέσω της ΔΕΥΑ πχ αξιοποιώντας τους μηνιαίους λογαριασμούς που αποστέλλονται στα σπίτια των κατοίκων. Θα μπορούσε να ενσωματωθεί το σκεπτικό των μελετητών, οι προτάσεις τους και να ζητείται από τους κατοίκους να καταθέσουν τις απόψεις τους είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά. Και αυτό να γινότανε κάθε μήνα για ένα τρίμηνο, για ένα εξάμηνο ώστε να δοθεί δυναμική στην συμμετοχή αλλά και ουσία στην συνδιαμόρφωση των τοπικών θεμάτων.

Όπως και να το δούμε το ζήτημα οι σύμβουλοι βασιζόμενοι σε ένα εισηγητικό που είναι μια απλή περιγραφή των προτεινομένων παρεμβάσεων και χωρίς καμιά ποσοτική ή ποιοτική αναφορά σε πιθανές επιπτώσεις από τις επιλογές αυτές καλούνται να αποφασίσουν. Να αποφασίσουν τί; Με ποιον τρόπο και με ποιο εργαλείο σκέψης και ανάλυσης; Ως πολεοδόμοι ή ως αρχιτέκτονες;
Θεωρώ την υπόθεση του ζητήματος αυτού ως άκρως σημαντική και το σκηνικό που στήνεται ως άκρως γελοίο. Το αποτέλεσμα αυτής της μίξης θα είναι ένα τραγελαφικό σκηνικό που κανείς δε θα θέλει να θυμάται σε λίγα χρόνια…. Και σε λίγα χρόνια ως γνωστόν έχουμε δημοτικές εκλογές.

Δείτε το εισηγητικό του θέματος αναλυτικά όπως υπογράφεται από τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας με την υπ. αρ. 200/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ανέθεσε την κυκλοφοριακή μελέτη με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας» στον κ. Καραμπατάκη Δημήτριο, Δρ. Πολιτικό Μηχανικό Α.Π.Θ.
Σκοπός της είναι η εκπόνηση Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας και πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της μελέτης είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης οργάνωσης της κυκλοφορίας οχημάτων της περιοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας, η αξιολόγησή της, η καταγραφή μετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων οχημάτων σε κατάλληλα επιλεγμένους κόμβους, η καταγραφή στάθμευσης  και τελικά η διαμόρφωση πρότασης οργάνωσής της.

Η μελέτη διαιρείται σε δύο φάσεις Α΄ και  Β΄.

Αντικείμενο της Α’ Φάσης αποτελεί η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και περιλαμβάνει:
·        Καταγραφή του οδικού δικτύου και σήμανσης.
·        Καταγραφή στάθμευσης.
·        Καταγραφή των υφιστάμενων χρήσεων γης.
·        Καταγραφή δημοσίων συγκοινωνιών
·        Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων οχημάτων.
·        Καταγραφή σηματοδότησης.
·        Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης οργάνωσης της κυκλοφορίας.
·        Έκφραση γνώμης και προτάσεων από μέρους των τοπικών φορέων (π.χ. Αστυνομία, σχολές οδηγών κ.λ.π.) της πόλης
·        Διαμόρφωση δύο εναλλακτικών προτάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων.

Ο μελετητής έχει εκπονήσει την Α΄ Φάση της Μελέτης η οποία υποβλήθηκε στην Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Αλεξάνδρειας όπου κατά τη συνεδρίαση της εκφράστηκε γνώμη υπέρ του Σεναρίου 1 με τέσσερις (4) ψήφους και υπέρ του Σεναρίου 2 με πέντε (5) ψήφους και που εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 02/2015 Απόφαση της.

Επίσης το Τοπικό Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας με την υπ’ αριθ. 45/2016 Απόφαση του εξέφρασε γνώμη υπέρ του Σεναρίου 1 με έξι (6) ψήφους και υπέρ του Σεναρίου 2 με δυο (2) ψήφους.
Οι δύο εναλλακτικές προτάσεις (σενάρια) που προτείνει ο μελετητής θα παρουσιαστούν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας και αναλύονται συνοπτικά ως παρακάτω:

1.  Σενάριο 1
Το πρώτο σενάριο παρουσιάζεται στην Εικόνα 1 και περιλαμβάνει 4 βασικές κατηγορίες παρεμβάσεων, με κύριο στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας αφενός και αφετέρου του επιπέδου των μετακινούμενων και κυρίως των ευάλωτων χρηστών όπως π.χ. οι πεζοί.

Εικόνα 1: Άποψη προτεινόμενων παρεμβάσεων Σεναρίου 1

·        Πεζοδρόμηση τμημάτων οδικών αξόνων

Προτείνεται η πεζοδρόμηση  των παρακάτω οδικών τμημάτων:
o   Οδός Βετσοπούλου – από Αριστοτέλους εώς T. Γεωργούλη
o   Οδός Ν. Πλαστήρα – από Π. Μελά έως Εθν. Αντίστασης
o   Οδός Ναούσης από Γ. Βιζυηνού έως Βετσοπούλου
o   Οδός Εθν. Αντίστασης από Γ. Βιζυηνού έως Βετσοπούλου
·        Μονοδρομήσεις κατά μήκος του οδικού δικτύου

Προτείνεται η υλοποίηση ενός εκτεταμένου δικτύου μονοδρόμων που καλύπτει γεωγραφικά ολόκληρη την περιοχή, με εξαίρεση ελάχιστων κύριων οδικών αρτηριών με ικανά γεωμετρικά χαρακτηριστικά για τη λειτουργία τους ως αμφίδρομοι, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.

Η πεζοδρόμηση οδικών τμημάτων σε συνδυασμό με την υλοποίηση του δικτύου μονοδρόμων, θα επιφέρει και ορισμένες αλλαγές στη φορά κατεύθυνσης κάποιων οδών σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, όπως π.χ. των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Νικολάου Πλαστήρα, που κρίνονται απαραίτητες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του οδικού δικτύου.

·        Εισαγωγή ποδηλατόδρομου

Για την ανάγκη ανάλυσης και αξιολόγησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων σε βάθος χρόνου, θεωρήθηκε δεδομένη η υλοποίηση του κυκλικού αμφίδρομου ποδηλατόδρομου μήκους περίπου 5,7 χλμ. που έχει μελετηθεί και προταθεί σε παλαιότερη μελέτη του Δήμου Αλεξάνδρειας, ο οποίος παρουσιάζεται στην Εικόνα 2 και περικλείει γεωγραφικά σχεδόν ολόκληρη την περιοχή μελέτης.

Κυκλοφοριακά αυτό θεωρήθηκε ότι θα επιφέρει μείωση της χωρητικότητας των οδικών τμημάτων στα οποία θα εφαρμοστεί ο ποδηλατόδρομος περίπου κατά 200 – 300 Μ.Ε.Α./ώρα. Ο αριθμός αυτός περιγράφει τη χειρότερη πιθανή περίπτωση, προέκυψε υπολογίζοντας το πλάτος του δρόμου που θα έπρεπε να παραχωρηθεί από την υπάρχουσα κυκλοφορία οχημάτων στα ποδήλατα και ισχύει μόνο στους οδικούς άξονες που διατηρούν την αμφίδρομη λειτουργία τους, αφού στα οδικά τμήματα που μονοδρομούνται θεωρείται ότι ο ποδηλατόδρομος καταλαμβάνει τμήμα της λωρίδας κίνησης που καταργείται.


Εικόνα 2: Άποψη δικτύου ποδηλατοδρόμων

·        Εισαγωγή σηματοδοτούμενων κόμβων και κυκλικού κόμβου

Λόγω των αυξημένων κυκλοφοριακών φόρτων και ειδικά για την ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των στρεφουσών κινήσεων, προτείνεται η εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών στις συμβολές της Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κοζάνης με την οδό 28ης Οκτωβρίου και την οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή, καθώς και η μετατροπή σε κυκλικό κόμβο της διασταύρωσης των οδών 28ης Οκτωβρίου – Μεγάλου Αλεξάνδρου – Μακεδονομάχων.

Επίσης, για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του ποδηλατόδρομου που περιγράφηκε προηγουμένως και μόνον μετά την υλοποίηση του, κρίνεται απαραίτητη η εγκατάσταση δύο επιπλέον φωτεινών σηματοδοτών στις συμβολές της οδού 28ης Οκτωβρίου με τις οδούς Σοφοκλή Βενιζέλου και Θεοχάρη Κούγκα.


2.  Σενάριο 2


Εικόνα 3: Άποψη προτεινόμενων παρεμβάσεων Σεναρίου 2

Το δεύτερο σενάριο παρουσιάζεται στην Εικόνα 3 και μπορεί να θεωρηθεί υποσύνολο του πρώτου σεναρίου, δεδομένου ότι περιλαμβάνει όλες τις προτεινόμενες παρεμβάσεις με εξαίρεση τις πεζοδρομήσεις, ενώ κατά συνέπεια η φορά κατεύθυνσης των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Νικολάου Πλαστήρα διατηρείται ως έχει στην υφιστάμενη κατάσταση.

Στον Πίνακα 1 περιγράφονται συνοπτικά οι προτεινόμενες παρεμβάσεις των δύο σεναρίων, ενώ για τις ανάγκες ανάλυσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του κυκλοφοριακού μοντέλου η υφιστάμενη κατάσταση του οδικού δικτύου θεωρείται ως Σενάριο 0.

Α/Α Σεναρίου
Περιγραφή Παρεμβάσεων
Σενάριο 0
Υφιστάμενη Κατάσταση
Σενάριο 1
Πεζοδρόμηση οδικών αξόνων
Εκτεταμένο δίκτυο μονοδρόμων
Υλοποίηση κυκλικού ποδηλατοδρόμου
Εισαγωγή τεσσάρων νέων σηματοδοτούμενων κόμβων και ενός κυκλικού κόμβου
Σενάριο 2
Προτεινόμενες παρεμβάσεις Σεναρίου 1 με εξαίρεση των πεζοδρομήσεων
Πίνακας 1: Συνοπτική περιγραφή Σεναρίων

Κατόπιν των παραπάνω

ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Να αποφασίσει:
Α) Για την παραλαβή της Α’ Φάσης της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δήμου Αλεξάνδρειας και
Β) Την επιλογή ενός εκ των δυο Σεναρίων που προτείνονται στην Α’ Φάση το οποίο θα υλοποιηθεί και οριστικοποιηθεί με την Β’ Φάση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Η κατρακύλα τις Διοίκησης Γκυρίνη δεν έχει σταμάτημα. Πως είναι δυνατόν ένας πολιτικός μηχανικός από τον Πολύγυρο να έχει γνώσεις για την κυκλοφοριακή μελέτη, και όταν δεν έχει γίνει διαβούλευση με τους πολίτες, η τους φορείς του Δήμου μας. Να ενημερώσουν στο Δημοτικό συμβούλιο ΟΛΑ τα ονόματα και τις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ των ανθρώπων που με οποιοδήποτε τρόπο ασχοληθήκαν για να παρουσιασθεί αυτό το έκτρωμα που το ονομάζουν συγκοινωνιακή μελέτη. Τελικά ποιος Διοικεί αυτό το Δήμο?

Ανώνυμος είπε...

Η επιτροπή διαβούλευσης ειχε συγκληθει 2 φορές και συνεδρίασε 1 φορά. Υπήρχε ανοιχτή δημόσια πρόσκληση προς όλους τους πολίτες. Αν δεν υπήρχε μεγαλη προσέλευση ή αν δεν συμμετείχες και εσύ ανώνυμε, δεν φταίει κανένας άλλος εκτός από τον ίδιο τον εαυτό σου. Από όσο γνωρίζω επίσης οι προτάσεις όλων των φορέων της πόλης (αστυνο μια ,πυροσβεστική κτλ ) έχουν κατατεθεί εγγράφως στην Τεχνική Υπηρεσία και έχουν ληφθεί υπόψη στην εκπόνηση της μελέτης. Το αν τέλος η μελέτη αυτή είναι έκτρωμα (από ότι λες εσυ) θα το διαπιστώσουν οι πολίτες (όσοι ενδιαφέρονται βεβαιως) από την παρουσίαση των ειδικών συγκοινώνιολογων -πολιτικών μηχανικών και ΌΧΙ από το αμφιβόλου σκοπιμότητας απέχθες ΣΧΌΛιο ΕΝΌΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ. Οι ύβρεις και οι κάτινίες χωρίς τη στοιχειώδη σφαιρική ενημερωση θα πρέπει να εξαλειφθουν κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο.

Ανώνυμος είπε...

http://www.verianet.gr/post/31459:aleksandreia:-synedriazei-i-dimotiki-epitropi-diaboyleysis

Ανώνυμος είπε...

Και μόνο από τον τρόπο έκφρασης , αλλά και από το ύφος τις απάντησης κατάλαβα και εγώ αλλά και πολύ αναγνώστες ποια είσαι!!!!! Αλήθεια συμμετείχες στην εκπόνηση τις μελέτης και από την προηγούμενη Διοίκηση? Απλά ρωτώ!!!! Απάντηση στην 6 .04

Ανώνυμος είπε...

'Πολλοί αναγνωστες' ...απλά διαπιστώνω!!!!

Ανώνυμος είπε...

Το προηγουμενο εργο αναπλασης κατα γενικη ομολογια δεν προσφερε τιποτα ουσιαστικο. Καινουργιο ειναι και παλιο δειχνει. Τα γκαλτεριμνια εγιναν πετρουλες που χοροπηδαν. Και το κυριοτερο για πολλους οτι το παρκιγνκ στην πολη εγινε ανυποφορο διοτι πανω στην προχειροτητα - τσαπατσουλεια δεν πεγινε προβλεψη για χωρους σταθμευσης αυτοκινητων. Και τωρα τι? Πεζοδρομος σε κεντρικες οδους? Μια πολη τετραγωνισμενη στο επακρο εχει γινει γης μαδιαμ. Ποδηλατοδρομιο που? Σε δρομους που δεν χωραει 1 αυτοκινητο και ενα ποδηλατο μαζι?
Μην κανετε την πολη χειροτερη. Καντε την χαρουμενη με πρασινο κτλ. Δεν χρειαζονται και πολλα λεφτα. Εκτος εαν χρειαζονται λεφτα παλι πολλα για τους γνωστους που δεν χορταινουν με τιποτα το δημοσιο χρημα.
Ευχομαι η δοιηκηση (εαν και σχεδον ανυπαρκτη) να πραξει το σωστο για τον απλο πολιτη και οχι για αυτον που απλα θα οικονομησει και δεν μενει και στην πολη (και δεν ειναι ενας).
Ευχαριστω.