Σάββατο 7 Μαΐου 2016

Αποχετευτικό Πλατέος, Πνευματικό Κέντρο, χωματερές κλπ στην συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη


Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 το βράδυ το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας υπό την προεδρία του Νίκου Μπρουσκέλη και στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται αρκετά θέματα εκ των οποίων βέβαια και ως συνήθως είναι αυτά που χαρακτηρίζονται ως "ρουτίνας" αλλά και θέματα που αφορούν τον τοπικό πληθυσμό όπως η αποκατάσταση των χωματερών, το αποχετευτικό του Πλατέος, η ολοκλήρωση του Πνευματικού κέντρου και άλλα.
Είναι προφανές ότι επ΄ αυτών των .....θεμάτων θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση ουσίας και αυτό βέβαια προϋποθέτει την κατάλληλη προετοιμασία όλων των συμβούλων.

Τα θέματα είναι:


1.Έγκριση ή μη του κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης κοιμητηρίων Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ.31/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας)

2.Υποβολή έκθεσης εσόδων- εξόδων α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2016 (σχετική η αριθ. 104 /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας)

 1. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (σχετική η αριθμ. 109/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας)
 2. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (σχετική η αριθ. 110/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας)
 3. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (σχετική η αριθμ. 112/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας)
 4. Αποδοχή και απόδοση ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Β’ κατανομή ) έτους 2016
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, για το οικονομικό έτος 2015
 6. Έγκριση ή μη του ισολογισμού του Κληροδοτήματος κ. Τσαρούχη, οικονομικού έτους 2015
 7. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για τη σύνδεση της εγκατάστασης φωτισμού των νεκροταφείων Αλεξάνδρειας με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης
 8. Λήψη απόφασης για: Τη χορήγηση ή μη Άδειας Λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής στο Ανοικτό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας
 9. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2016 – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων
12.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ» (Α.Μ 91/2014)
 1. Λήψη ή μη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»
14.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΛΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΚΑΘΙΑΣ.( Α.Μ. 52/2014)»
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ (Χ1) ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ».
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης παράτασης του υποέργου «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ, Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ» της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ»
 3. Λήψη ή μη απόφασης για την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή του έργου αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Αλεξάνδρειας»
18 .Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους – απομάκρυνση φερτών υλικών) στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου
 1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους – απομάκρυνση φερτών υλικών) στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου
20.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή έργων υποβάσεων στο γήπεδο Αλεξάνδρειας» (Α.Μ. 34/2009 πρώην ΤΥΔΚ)
 1. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις γηπέδων αθλοπαιδειών» ( Α.Μ. 35/2009 πρώην ΤΥΔΚ)
 1. Α) Αποδοχή ή μη αιτημάτων του Α.Σ. Μελίκης και του Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS περί παραχώρησης νωπού προϊόντος (ακτινίδια) ποσότητας έως 300 τόνους στο Δήμο Αλεξάνδρειας, ως δικαιούχο της δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών,
Β) Αποδοχή ή μη της απόφασης  των μεταποιητικών εταιρειών Α.Ε.Σ. ΑΛΜΜΕ Α.Ε. και VENUS GROWERS  για τη μεταποίηση του ανωτέρω νωπού προϊόντος,
Γ) Σύναψη συμφωνητικών με : 1. Τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς – Οργανώσεις Παραγωγών Α.Σ. Μελίκης  και Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS για την παράδοση – παραλαβή του αποσυρόμενου νωπού προϊόντος, 2. της μεταποιητικές επιχειρήσεις  A.E.S. ΑΛ.Μ.ΜΕ. A.E.  και  VENUS GROWERS  για τη μεταποίησή του, προκειμένου να παραχθεί τυποποιημένος χυμός ο οποίος θα διατεθεί στους ωφελούμενους της παρ. 2.3 του άρθρου 10 της  3320/89565/13.08.2015 ΚΥΑ,
Δ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των ανωτέρω συμφωνητικών
 1. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης, έτους 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους
 2. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του αρίθ. 5 καταστήματος Τ.Κ Νησίου Δήμου Αλεξάνδρειας
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της πλατείας του πρώην Δημαρχείου Μελίκης στον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Μελίκης (ΓΑΣ Μελίκης) για τη διοργάνωση Τουρνουά Μπιτς Βόλεϊ στις 8,9 και 10 Ιουλίου 2016 σε συνεργασία με την Ε.Σ.ΠΕ.Μ.
 4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ.ΗΜΑ.ΑΕ., προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γκυρίνη Παναγιώτη.
 5. Λήψη η μη απόφασης για την υλοποίηση του προγράμματος κατασκήνωσης παιδιών ΑΜΕΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας – καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και των κριτηρίων συμμετοχής

Δεν υπάρχουν σχόλια: