Τρίτη 10 Μαΐου 2016

Γ. Ουρσουζίδης (ΣΥΡΙΖΑ) - Οι "αλήθειες" της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για τον μικρό και μεσαίο αγρότη

Ο βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ουρσουζίδης έστειλε την παρακάτω ανακοίνωση με την οποία επιχειρεί να τεκμηριώσει ότι με το νέο ασφαλιστικό οι αγρότες θα βρεθούν ευνοημένοι.
Επιχειρεί να αποδομήσει την κριτική που κάνουν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και στο τέλος επισυνάπτει την ερώτηση που είχαν καταθέσει βουλευτές της ΝΔ τον Μάρτιο του 2015 και ζητάνε να μην φορολογούνται οι ...επιδοτήσεις.

Διαβάστε το και το συζητάμε

 ΟΙ «ΑΛΗΘΕΙΕΣ» ΤΗΣ Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΑΓΡΟΤΗ
       Με την ψήφιση του νέου Νομοσχεδίου, θεσμοθετούνται για το ασφαλιστικό και το φορολογικό των αγροτών τρείς νέες πολύ βασικές ρυθμίσεις:
    Αφορολόγητο όριο στο Αγροτικό Εισόδημα
    Εθνική  Σύνταξη  
●    Ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών (αναγνώριση δαπάνης)
 Το αφορολόγητο όριο,  που ισχύει για  πρώτη φορά  για τους αγρότες, κυμαίνεται:
στα 8.636 ευρώ για όσους  δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα,
στα 8.864 ευρώ για όσους έχουν ένα (1) προστατευόμενο τέκνο,
στα 9.090 ευρώ για όσους έχουν δύο (2) προστατευόμενα τέκνα,
στα  9.545 ευρώ για όσους έχουν τρία (3) και άνω προστατευόμενα τέκνα.
         Επίσης, αφορολόγητες παραμένουν «πράσινες» και «συνδεδεμένες» επιδοτήσεις κάτω του ποσού των 12.000 ευρώ, στην κατηγορία αυτή ανήκει το 83% των αγροτών, ενώ θεωρείται εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα μόνο η βασική ενίσχυση του πυλώνα 1 της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Συνεπώς, το αφορολόγητο όριο των 9.000 € - κατά μέσο όρο - προσαυξάνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις  πράσινες και συνδεδεμένες επιδοτήσεις, που στην πλειοψηφία των αγροτών είναι κάτω των 5.000 €, έτσι το αφορολόγητο όριο - κατά μέσο όρο - είναι της τάξης των 12.000 €.
       Αυτό σημαίνει, ότι το 90% των αγροτών που δηλώνει εισόδημα  μέχρι 11.000 ευρώ δεν θα πληρώσει φόρο ούτε ένα ευρώ, ή ένα ελάχιστο ποσό της τάξης  των 200€ έως 300€, ενώ με τα ισχύοντα  θα πλήρωνε τουλάχιστον 1.430 ευρώ.
●  Εξάλλου, η χρησιμοποίηση τεκμηρίων διαβίωσης για τον υπολογισμό του φορολογητέου αγροτικού εισοδήματος, που παραγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της φύσης του επαγγέλματος αυτού, αφού είναι γνωστό, ότι το εισόδημα των αγροτών είναι ευμετάβλητο και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες ανεξάρτητους από αυτούς (κλιματικοί, ύπαρξη ασθενειών,  διακύμανση τιμής αγορών, κλπ), κατά κανόνα οδηγεί σε υπέρμετρη και άδικη φορολόγηση – όπως και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Τώρα, με τη θέσπιση του αφορολόγητου ορίου, αίρεται αυτή η αδικία για τους αγρότες, που    επέβαλε η κυβέρνηση Σαμαρά– Βενιζέλου. Το αφορολόγητο όριο των 9.000€, περιορίζει στο ελάχιστο το ύψος αυτού του παράλογου και άδικου φόρου, αφού ακόμη και για τα  τέκνα – εκτός των άλλων - πλήρωναν οι Έλληνες αγρότες φόρο!
  Σύμφωνα με το νέο Νόμο από 1.1.2017 και εφεξής, οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος.  Συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικό το αφορολόγητο όριο που θεσπίζεται με το νέο Νόμο, αφού μειώνει κατά 9.090 € το Φορολογητέο Εισόδημα, άρα και τις Ασφαλιστικές Εισφορές - για καθαρό εισόδημα μέχρι 18.180 € κατά 50%  - κατηγορία στην οποία ανήκει η πλειοψηφία των αγροτών - και μειώνεται το ποσοστό της μείωσης, αναλόγως για μεγαλύτερα ποσά.
  Η αναγνώριση της εργατικής δαπάνης μετακλητών – πάγιο και δίκαιο αίτημαμειώνει επιπλέον σημαντικά το φορολογητέο εισόδημα, άρα και τις ασφαλιστικές εισφορές.
       Το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 70% και όχι στο 80% - όπως αρχικά προβλέπονταν - του εκάστοτε κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Το ποσοστό υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται, σταδιακά αυξανόμενο μέχρι το 2022 (5 έτη προσαρμογής),ως εξής:
ΕΤΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΥΓΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ                  
2017
14%
4,73% 
18,73% 
2018
16%
5,84%
21,84%
2019
18%
6,95%
24,95%
2020
19%
6,95%
25,95%
2021
19,5%
6,95%
26,45%
2022
20%
6,95%
26,95%
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ( ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ και ΥΓΕΙΑΣ ) για τα ΕΤΗ 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και META το 2022   
ΠΟΣΟΣΤΟ    ΕΙΣΦΟΡΑΣ
18,73%
21,84%
24,95%
25,95%
26,45%
26,95%
ΕΤΗΣΙΟ   ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ     ( ΚΑΘΑΡΟ )
 ΕΤΟΣ 2017
ΕΤΟΣ 2018
ΕΤΟΣ 2019
ΕΤΟΣ 2020
ΕΤΟΣ 2021
ΜΕΤΑ   2022
ΖΗΜΙΑ
922
1.075
1.228
1.278
1.302
1.327
(10.000 € -9.000 €) = 1.000 €
922
1.075
1.228
1.278
1.302
1.327
(11.000 € -9.000 €) = 2.000 €
922
1.075
1.228
1.278
1.302
1.327
(12.000 € -9.000 €) = 3.000 €
922
1.075
1.228
1.278
1.302
1.327
(13.000 € -9.000 €) = 4.000 €
922
1.075
1.228
1.278
1.302
1.327
(13.923 € -9.000 €) = 4.923 € [Ελαχ.  ασφαλιστέο   ποσό ]
922
1.075
1.228
1.278
1.302
1.327
(14.000 € -9.000 €) = 5.000 €
937
1.092
1.248
1.298
1.323
1.348
(15.000 € -9.000 €) = 6.000 €
1.124
1.310
1.497
1.557
1.587
1.617
(16.000 € -9.000 €) = 7.000 €
1.311
1.529
1.747
1.817
1.852
1.887
(17.000 € -9.000 €) = 8.000 €
1.498
1.747
1.996
2.076
2.116
2.156
(18.000 € -9.000 €) = 9.000 €
1.686
1.966
2.246
2.336
2.381
2.426
(19.000 € -9.000 €)= 10.000€
1.873
2.184
2.495
2.595
2.645
2.695
        
** Επισημαίνω, ότι στα φορολογητέα εισοδήματα του παραπάνω πίνακα, δεν περιλαμβάνονται οι ενισχύσεις μέχρι 12.000 €, που παραμένουν αφορολόγητες.
          Για τα έτη 2017, 2018, 2019 για καθαρό εισόδημα 15.000 €, οι εισφορές είναι περίπου ίσες με την 3η –  4η κλάση των υφιστάμενων, και ελαφρά υψηλότερες από το 2020.
          Μετά το 2022 για καθαρό εισόδημα 15.000 €, η εισφορά αντιστοιχεί με αυτή της 7ης  κλάσης της υφιστάμενης εισφοράς (  1.635,12 € /έτος).   - Αυτή είναι η πραγματικότητα!
          Η μεγάλη διαφορά είναι στο ύψος της προσδοκώμενης σύνταξης, όπου με 20 χρόνια ασφαλιστικού βίου(50% του συνολικού) κατοχυρώνεται η Εθνική Σύνταξη των 384 €, και μέχρι τα 40 προσαυξάνεται ανάλογα με τις εισφορές (αναλογικό μέρος), συν το ποσοστό αναπλήρωσης,  που είναι ιδιαίτερα υψηλό για τους αδύναμους. Το  τελικό ύψος των συντάξεων , ακόμα και με την ελάχιστη καταβολή των 1.327 € ετησίως – μετά το 2022 - για πλήρη σύνταξη (40 έτη), οδηγεί σε πολύ υψηλότερες συντάξεις των υφισταμένων του ΟΓΑ.  
ΟΙ «ΑΛΗΘΕΙΕΣ»  ΤΗΣ Ν.Δ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
        Μία πολύ δυσάρεστη έκπληξη ανέμενε τους έλληνες αγρότες με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2014, αν δεν προέκυπταν οι εκλογές του Γενάρη του 2015. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε συμφωνήσει και δρομολογήσει τη φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος από το πρώτο Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των  πάσης φύσεως επιδοτήσεων της Ε.Ε. και αποζημιώσεων, όπως ρητά προκύπτει από την Ερώτηση 12 βουλευτών της Ν.Δ. (1334/31.3.2015 – αντιπολίτευση πλέον),  προς τους τότε υπουργούς της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, την παραθέτω:
       Προσέξτε τη δεύτερη παράγραφο, όπου κατηγορηματικά αναφέρουν:
«Όπως είναι γνωστό, από την 01.01.2014, το φορολογητέο εισόδημα των παραγωγών θα προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο και θα φορολογείται χωρίς αφορολόγητο από το πρώτο ευρώ. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, εκτός των τιμολογίων αγοράς και πώλησης, θα συνυπολογίζονται και οι κοινοτικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις (άμεσες ενισχύσεις, εξισωτικές αποζημιώσεις, ποιοτικά πριμ κ.α.). Με αυτόν τον τρόπο, το ύψος του καθαρού γεωργικού εισοδήματος, που φορολογείται, αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, με συνέπεια την υπέρμετρη διόγκωση της τελικής φορολογικής επιβάρυνσης».  
       Εξάλλου, εκτός από τα παραπάνω  υπάρχουν ακόμη, η σχετική  Κοινή  Απόφαση  των Υπουργών  Κουσελά και Σκανδαλίδη, όσο και οι διευκρινίσεις σχετικής  Εγκυκλίου της κ. Σαβαϊδου, όπου αναφέρουν τις αγροτικές ενισχύσεις και τις αποζημιώσεις ως κέρδη για τον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος ( τα σχετικά έγγραφα έχουν κατατεθεί στο κοινοβούλιο από τον ΥΠΑΑΤ κ. Αποστόλου).
Παρακάτω   παραθέτω ολόκληρη την ερώτηση. Τα συμπεράσματα δικά σας.
«Ψεύτης ….ψεύτην,  ου ποιεί»!  Θα έλεγαν οι πρόγονοί μας
            Αθήνα 10/5/2016                                               Ουρσουζίδης Ν. Γιώργος
                                                                  Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ

       Υ.Γ.  Αγαπητέ κ. πρόεδρε του ΤΕΕ, πόσοι μηχανικοί σήμερα πληρώνουν (ή μάλλον δεν πληρώνουν… αδυνατούν) - μόνο για ασφαλιστικές εισφορές πάνω από το  50% του φορολογητέου εισοδήματος τους; Και με το νέο νόμο θα πληρώνουν  26.95 %!Δεν υπάρχουν σχόλια: