Τρίτη 17 Μαΐου 2016

Στην Αθήνα Γκυρίνης, Μαντζόλας, Σπυρίδης για τα Γυμνάσια - Ραντεβού με Γραμματέα και ...Καρανίκα!!!

Αύριο το πρωί θα βρίσκεται στην Αθήνα αντιπροσωπεία του δήμου Αλεξάνδρειας αποτελούμενη από τον δήμαρχο Π. Γκυρίνη, τον δημοτικό σύμβουλο Γ. Μαντζόλα ως εκπρόσωπο της μείζονος μειοψηφίας και τον δημοτικό σύμβουλο Γ. Σπυρίδη της παράταξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» που στηρίχτηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και με την παρουσία του βουλευτή του κόμματος Χρ. Αντωνίου.

Όλοι αυτοί επισκέπτονται την ....
πρωτεύουσα για να συναντηθούν με τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και να του ενεχειρήσουν το ομόφωνο ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου που ζητάει να μην κλείσει κανένα γυμνάσιο στην δημοτική ενότητα Πλατέος και να συνεχιστεί η λειτουργία τους. Ως επιχείρημα θα θέσουν υπόψη του γ. γραμματέα την επιβεβλημένη ανακατανομή του μαθητικού δυναμικού της περιοχής.


Πρέπει να σημειώσω ότι η αντιπροσωπεία του δήμου πριν την επίσκεψή της στο Υπουργείο Παιδείας θα συναντηθεί με τον γνωστότατο πλέον στο πανελλήνιο σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού του Τσίπρα, ναι, τον Ν. Καρανίκα ώστε να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα στην αποστολή τους.


Στο σχετικό πρακτικό που ήδη αναρτήθηκε στο ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναφέρεται αναλυτικά η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Δείτε το απόσπασμα:


«Σχετικά με το έγγραφο της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας κυρίας Μαυρίδου Αναστασίας με θέμα την Πρόταση συγχώνευσης Γυμνασίων Πλατέος, Κορυφής, Τρικάλων σε Γυμνάσιο Πλατέος με έδρα την Κορυφή προτείνω στο δημοτικό συμβούλιο:
–να παραμείνει η ισχύουσα κατάσταση λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος όπως αποτυπώθηκε στη προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας με αριθμό 52/2016 .
–να αντικρούσουμε την εισήγηση της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας για τους παρακάτω λόγους:
α. υπάρχει αυξητική τάση του μαθητικού δυναμικού αφ΄ ενός μεν στα κεντρικά σχολεία του Δήμου Αλεξάνδρειας με παράλληλη αυξητική τάση του μαθητικού δυναμικού της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος
β. η ορθότερη διαχείριση του ανθρώπινου μαθητικού δυναμικού επιβάλλεται να προκύψει με την ορθότερη ανακατανομή σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες κτιριακές υποδομές (ελλείψει κτιριακής υποδομής στη Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας όπου οι μαθητές στεγάζονται σε διαχωρισμένες αίθουσες και σε λυόμενα σε αντίθεση με τις υπάρχουσες κατάλληλες κτιριακές υποδομές της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος).
Δέσμευσή μας αποτελεί η άμεση δρομολόγηση της ανακατανομής του μαθητικού δυναμικού που θα συμβάλλει προς αυτή τη κατεύθυνση ανατρέποντας το σκεπτικό της εισήγησης της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας που είναι οι αριθμοί και όχι το μαθητικό δυναμικό, την οποία και καλούμε να συμβάλει προς αυτή τη κατεύθυνση.
Μετά τα παραπάνω η πρότασή μου είναι:
-Εμμένουμε στη θέση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του Φεβρουαρίου με αριθμό 52/2016 ,
-Ανοιχτές όλες οι σχολικές μονάδες χωρίς καμία έκπτωση με υποχρεωτική ανακατανομή του μαθητικού δυναμικού έτσι ώστε αυτές να καταστούν πλήρωςς βιώσιμες.
-Κανένα σχολικό κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος δεν θα επιτρέψουμε να κλείσει.
Καλούμε τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να αναλάβουν τις ευθύνες απέναντι στις τοπικές κοινωνίες του Δήμου Αλεξάνδρειας»
Στη συνέχεια είπε ότι την Τετάρτη μαζί με τον βουλευτή Ημαθίας, κ. Αντωνίου Χρήστο, θα συναντήσει το Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας όπου θα συζητηθούν εμπεριστατωμένα τα τεχνικα-οικονομικα στοιχεία και τους παιδαγωγικους λόγους


Α.Εμμένει στη θέση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του Φεβρουαρίου με αριθμό 52/2016, σύμφωνα με την οποια το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει:
Γνωμοδοτεί επί των προτάσεων - εισηγήσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, για τη μεταβολή των Σχολικών Μονάδων σχολικού έτους 2016-2017 ως κατωτέρω:
Α) Όσον αφορά στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συμφωνώντας απόλυτα με την εισήγηση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα κάτωθι:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
1.Την προαγωγή του Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου - Αράχου από εννεαθέσιο σε δεκαθέσιο.
2.Την προαγωγή του Δημοτικού Σχολείου Προδρόμου-Αγίας Τριάδας από πενταθέσιο σε εξαθέσιο.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1.Την προαγωγή του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας από διθέσιο σε τριθέσιο, χωρίς να δοθεί επιπλέον οργανική, καθώς υπηρετούν οργανικά σε αυτό πέραν των δύο νηπιαγωγών.
2.Την προαγωγή του 7ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας από διθέσιο σε τριθέσιο, χωρίς να δοθεί επιπλέον οργανική, καθώς υπηρετούν οργανικά σε αυτό πέραν των δύο νηπιαγωγών.
Επισημαίνεται ότι τα λειτουργικά κόστη του Δήμου δεν επηρεάζονται περαιτέρω, καθώς οι υφιστάμενες αίθουσες διδασκαλίας επαρκούν και δύνανται να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που θα διαμορφώσουν οι επικείμενες προαγωγές, ενώ δεν προκύπτει ανάγκη μεταφοράς μαθητών
Β) 1)Όσον αφορά τα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμφωνώντας απόλυτα με την εισήγηση της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,να παραμείνουν ως έχουν οι Σχολικές μονάδες και να εξακολουθούν να λειτουργούν με την υφιστάμενη μορφή.
2)Να ανακληθεί το σχετικό ΦΕΚ κατάργησης του Γυμνασίου Πλατέος Δήμου Αλεξάνδρειας και να συνεχιστεί η λειτουργία του για το σχολικό έτος 2016-2017.
Β.Ανοιχτές όλες οι σχολικές μονάδες χωρίς καμία έκπτωση με υποχρεωτική ανακατανομή του μαθητικού δυναμικού έτσι ώστε αυτές να καταστούν πλήρως βιώσιμες
Γ.Κανένα σχολικό κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος δεν θα επιτρέψουμε να κλείσει. 

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Δηλαδή κατεβαίνουν στην Αθήνα εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού του Δήμου μας για ένα τόσο σοβαρό θέμα και περιμένουμε την λύση του από τον Καρανίκα και όχι από τους ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ αυτό λέγετε Κ Α Τ Α Ν Τ Ι Α!!!!!!!!!!!!!!!!!