Τρίτη 10 Ιουνίου 2014

Ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας καταγγέλει τον ΕΛΓΑ και τις εκτιμήσεις του

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της αδικίας σχετικά με τα απαράδεκτα πορίσματα εκτίμησης χαλαζόπτωσης της 10/6/2013 που επιδοθήκαν στους παραγωγούς και έπειτα από συνέλευση των θιγόμενων και ενιστάμενων που έγινε στη Μελίκη στις 22/5/2014 με το...
τέλος των ενστάσεων διαπιστώθηκε ότι όπως γνωρίζετε

Οφείλατε τα παρακάτω

1) την έγκαιρη και άμεση εκτίμηση της ζημιάς.
2) την αποστολή επιτόπου έμπειρων και καταρτισμένων εκτιμητών.
3) την έγκαιρη επίδοση των πορισμάτων.

Αντί των ανωτέρω

1)Οι εκτιμητές επισκέφτηκαν το σύνολο των κτημάτων έως και 2 μήνες μετά τη χαλαζόπτωση , χρόνος τόσο μεγάλος ώστε ούτε τα δέντρα – μάρτυρες που άφησαν οι παραγωγοί ούτε τα πεσμένα στο έδαφος φρούτα ελέγχτηκαν.
2)Αποστείλατε μη καταρτισμένους και άπειρους εκτιμητές με αποτέλεσμα την εσφαλμένη αποτύπωση στο ποσοστό ζημίας , τη χαμηλή εκτίμηση προσδοκώμενης παραγωγής ,ενώ δεν αποτυπώθηκε καθόλου η ζημία του φυτικού κεφαλαίου.
3)Τα πορίσματα γνωστοποιήθηκαν στους παραγωγούς της Μελίκης 11 μήνες μετά τη καταστροφή και η πληρωμή λίγες μέρες αργότερα ,συγκεκριμένα στις 22/5/2014 όταν και έληγε η προθεσμία ενστάσεων.

Διαπιστώνουμε λοιπόν την αναποτελεσματικότητα του μηχανισμού ΕΛΓΑ, η οποία καταδικάζει τους αγρότες και απαξιώνει το ίδιο το έργο του οργανισμού.
Καταγγέλλουμε

με τη προσυπογραφή που επισυνάπτετε των θιγόμενων και ενιστάμενων παραγωγών του δήμου μας , το αποτέλεσμα του εκτιμητικού έργου των γεωπόνων –εκτιμητών και των προϊστάμενων τους. Επίσης την αργοπορημένη ενεργοποίηση της από αέρος αντιχαλαζικής προστασίας.

Ζητούμε

από τον Ε.Λ.Γ.Α την επανεξέταση των πορισμάτων, μέσω των ενστάσεων και παράλληλα τη στήριξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να αποδοθεί δίκαια η αποζημίωση στους παραγωγούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ερ. ΜΕΣΣΑΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: