Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας: Η χρονογραμμή του Κόκκινου

Κόκκινο ή αλλιώς θυσία, πάθος, φωτιά, σοσιαλισμός, ευτυχία (σε μερικούς πολιτισμούς).

Τα παιδιά αναζήτησαν εικόνες του...

κόκκινου από την Παλαιολιθική Εποχή ως τις μέρες μας σε βιβλία και στο διαδίκτυο.
 Το κόκκινο εμφανίζεται σε σπηλαιογραφίες της παλαιολιθικής εποχής και στο Βυζάντιο ως διακριτικό της αυτοκρατορικής οικογένειας. Σύμβολο επανάστασης από το 18ο αίωνα ως τον 20ο μέσα απο τους σκούφους της Γαλλικής Επανάστασης όπως και απο την επανάσταση μπολσεβίκων στη Ρωσία

Δεν υπάρχουν σχόλια: