Τρίτη 23 Ιουλίου 2013

Παρουσίαση σε Νάουσα και Αλεξάνδρεια του προγράμματος ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ

Την Τετάρτη 24/07/2013 πρόκειται να πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της Πράξης «ΗΜΑΘΙΑ 2012- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ» στους Δήμους Νάουσας και Αλεξάνδρειας.
Η Πράξη «ΗΜΑΘΙΑ 2012-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ» (Ένα σχέδιο δράσης για την...
ένταξη και τη συμβολή των Ειδικών Κοινωνικά Ομάδων στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση)», εντάσσεται στη δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Αντικειμενικός σκοπός της παρέμβασης στην οποία συμμετέχουν διάφοροι φορείς, μεταξύ των οποίων η Αναπτυξιακή Ημαθίας και το Εργατικό Κέντρο Βέροιας, είναι η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων, με στόχο την κινητοποίησή τους, ώστε να δημιουργηθούν και να εξασφαλιστούν θέσεις απασχόλησης για ανέργους στην Ημαθία, η έμπρακτη απάντηση στο κεντρικό πρόβλημα της καταπολέμησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού των ειδικών κοινωνικά ομάδων.
Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα αφορά 80 άτομα στις κατηγορίες:
  • ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,
  • μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών
  • και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας - απειλούμενα από φτώχεια.
Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού και προς όφελος της επιχειρηματικότητας του νομού, έχουν σχεδιαστεί και θα υλοποιηθούν καινοτόμες πρακτικές, όπως η οργάνωση και λειτουργία των «θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας», μέσω ενεργοποίησης Τοπικού Συμφώνου, το Forum για την υποστήριξη των ειδικών κοινωνικά ομάδων, πλήθος υλικών Δικτύωσης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, εξειδικευμένα προϊόντα υποστήριξης των επιχειρήσεων, διακρατική συνεργασία με τον φορέα Prospettiva srl, στην Ιταλία, και κυρίως πλήθος Δράσεων προς όφελος των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων που θα πάρουν μέρος στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης.

Η αναλυτική παρουσίαση του συνόλου της παρέμβασης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24/07/2013 και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάουσας και την ίδια ημέρα στις 19.00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας. Προσκεκλημένοι είναι όλοι οι τοπικοί φορείς, ενώσεις και σωματεία του νομού Ημαθίας, η Ιερά Μητρόπολη Βέροιας, εθελοντικοί φορείς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: