Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

Ανακοίνωση σχολικών φυλάκων του Δήμου Αλεξάνδρειας - Ζητάμε συμπαράσταση

Πρόσληψη


Το πρόγραμμα φύλαξης σχολικών κτιρίων στον Δήμο μας ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2001 και ήταν πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους . Η επιλογή των εργαζομένων έγινε με δημόσια προκήρυξη από τη Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) που είναι υπηρεσία του υπουργείου εσωτερικών με μοριοδότηση ανάλογα με...
τον χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας και την οικογενειακή κατάσταση και δεν έγινε με την προσωπική επιλογή του τότε Δημάρχου.


Ο Κάθε υποψήφιος που είχε την υποψία ότι αδικήθηκε είχε την δυνατότητα να υποβάλει ένσταση και ελεγχτεί. Μεγάλος αριθμός των αρχικά προσληφθέντων αποχώρισε μόλις του έγινε γνωστό το αντικείμενο της εργασίας και η κάλυψη των θέσεων γινόταν με επιλαχόντες . Σ τον Δήμο Αλεξάνδρειας ποτέ δεν κάλυψαν όλες τις θέσεις που τους όρισαν γιατί μετά το πρώτο τρίμηνο δεν μπορούσαν να καλέσουν επιλαχόντες για την κάλυψη των κενών. Έτσι από τις αρχικά 11 θέσεις που προβλεπόταν καλύφθηκαν οι 10 Στην προκήρυξη αναφερόταν ότι τυχών επιτυχία του θεσμού θα δημιουργούσε μόνιμες θέσεις εργασίας.

Τυπικά προσόντα.


Ήταν το απολυτήριο Λυκείου. Η προκήρυξη ζητούσε φύλακες και όχι επιστήμονες παρόλο αυτά στο προσωπικό των σχολικών φυλάκων υπάρχουν απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι.
Οι συνθήκες εργασίας για τα 6 πρώτα έτη 2001-2006 ήταν οι εξής 8ωρες βάρδιες , φύλαξη των σχολείων καθημερινές και Σαββατοκύριακα , όλες τις ημέρες των αργιών (Χριστούγεννα, Πάσχα κ.τ.λ), χωρίς ούτε μία μέρα αδεία , χωρίς ένσημα ,χωρίς νοσοκομειακή κάλυψη για τα προστατευόμενα μελή των οικογενειών, χωρίς δώρα και επιδόματα με μόνο οικονομικό έσοδο την μηνιαία χρηματική αποζημίωση. Η πληρωμή γινόταν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Παρόλο που ρητά αναφέρει το εργασιακό εγχειρίδιο ότι μοναδική τους απασχόληση πρέπει να είναι η φύλαξη τις σχολικής περιούσιας και η προστασία των μαθητών ανέλαβαν εθελοντικά να βοηθήσουν σε κάθε ανάγκη του σχολειού όπως συντηρήσεις , ευθύνη της θέρμανσης, καλλωπισμός εξωτερικών χώρων, κάλυψη των αναγκών λειτουργιάς των κλειστών σχολικών γυμναστηρίων για τους αθλητικούς συλλόγους, προεργασία για τις σχολικές εκδηλώσεις ,συμμετοχή στην διακίνηση των σχολικών βιβλίων και συμμετείχαν σε κάθε ανάγκη που προέκυπτε στο σχολείο.
Μετατροπή των συμβάσεων σε αόριστου χρόνου.

Έτσι πέρασαν 6 χρόνια με το ίδιο καθεστώς και θεωρούσαν την εργασία μας πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας, δηλαδή έλεγαν ότι εκπαίδευαν για 6 χρόνια εργαζόμενους για να τους κάνουν φύλακες σχολικών κτιρίων !!!!! Μετά από καταγγελίες εργαζομένων σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις καταχρηστικές σχέσεις εργασίας εκδόθηκε κοινοτική οδηγία που υποχρέωνε την κυβέρνηση να επελήφθη του θέματος. Έτσι αναγκαστικά προχώρησαν στο Προεδρικό Διάταγμα 164/2004 που έλεγε ότι όσοι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες μετατρεπόταν οι συμβάσεις τους σε αόριστου χρόνου, αφού είχε προηγηθεί απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου , του δημοτικού συμβουλίου και τέλος με γνωμοδότηση του Α.Σ.Ε.Π. που για τον δικό μας Δήμο είναι η με αριθμό απόφασης την 945/2006 ότι καλύπτουν της προϋποθέσεις για την μετατροπή των συμβάσεων . Έτσι με απόφαση της κεντρικής κυβέρνησης τοποθετηθήκαμε στους Δήμους των οποίων τα σχολεία εργαζόμασταν μέχρι τότε.
Εργασία στους Δήμους.

Με την ένταξη μας στους Δήμους αυτοί αποφάσισαν για οικονομικούς λόγους να σταματήσουν την νυχτερινή βάρδια, την εργασία τα Σαββατοκύριακα και τις μέρες των αργιών και έτσι εκτός από τα γυμνάσια και τα λύκεια που είχαν φύλακες μέχρι τότε μεταφερθήκαμε και στα δημοτικά.

Που φτάσαμε.

Στην ανάγκη να παρουσίαση η κυβέρνηση ονόματα εργαζομένων για διαθεσιμότητα χωρίς να γίνει καμία αξιολόγηση δομών, χωρίς να ερωτηθούν οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς με εμάς όπως Δήμοι, Διευθυντές σχολείων, Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων κ.τ.λ. αποφάσισαν αιφνιδιαστικά την κατάργηση του φορέα μας .
Ζητάμε.
Την έγγραφη υποστήριξη του κάθε φορέα που θέλει να συμπαρασταθεί στον αγώνα μας .


ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


ΓΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΛΑΚΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΙΧΑΔΑΣΗΣ ΒΙΡΓΙΛΙΟΣ
ΒΟΥΛΤΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: