Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

Λαϊκή Συνέλευση στο Κλειδί την Παρασκευή- Πρόσκληση

H  Τοπική Κοινότητα Κλειδίου σας καλεί στη Λαϊκή συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο 3852 γα τη  νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης, δίνει την δυνατότητα με βάση το Άρθρο 85 να καλούνται οι κάτοικοι και οι φορείς της Τοπικής κοινότητας, τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος σε συνέλευση  και προτείνουν στα αρμόδια όργανα του....
Δήμου,  ανάλογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της τοπικής κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, και τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο Δήμος.

Με βάση τα παραπάνω σας καλούμε στη Γενική Συνέλευση Κατοίκων Τοπικής Κοινότητας Κλειδίου, όπου θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της περιοχής, κοινωνικών υπηρεσιών, έργα που είναι απαραίτητα να εκτελεστούν, έργα τουριστικής αξιοποίησης και άλλα θέματα που οι κάτοικοι επιθυμούν.

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17/2/2017 και ώρα 17:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου.


Τσολάκης Χαράλαμπος
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κλειδίου
Δήμου Αλεξάνδρειας

Δεν υπάρχουν σχόλια: