Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013

Βάλτε ροδάκινα EVERTS, προτρέπουν οι Κονσερβοποιοί τους αγρότες

Η Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδας (ΕΚΕ) δίνει κατεύθυνση στους ροδακινοπαραγωγούς να φυτέψουν μια συγκεκριμένη ποικιλία ροδακίνου διότι, κατά την εκτίμησή της, αποδίδει περισσότερο κέρδος στους ίδιους αλλά και στη βιομηχανία που διαπίστωσε ότι ...
φέτος μειώθηκε δραματικά η παραγωγή της ποικιλίας αυτής.

Η ανακοίνωση της ΕΚΕ είναι:

Ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες η μεταποίηση του συμπύρηνου ροδακίνου.
Η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερη αφ’ ενός μεν λόγω της σημαντικά μειωμένης παραγωγής, αφ’ ετέρου δε λόγω των σφοδρών χαλαζοπτώσεων που έπληξαν το προϊόν.
Εκείνο όμως που φέτος αναδείχτηκε περισσότερο είναι η ανισοβαρής κατανομή των ποικιλιών των συμπυρήνων ροδακίνων.
Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται η θεαματική μείωση της ποικιλίας EVERTS με αποτέλεσμα τον περιορισμό των ημερών λειτουργίας των εργοστασίων.
Ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος φέτος η ποικιλία EVERTS πληρώθηκε 3 λεπτά περισσότερο από τις λοιπές (35 λεπτά το κιλό αντί 32).
Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές ότι η ποικιλία EVERTS θα στηριχτεί και τα επόμενα χρόνια από την βιομηχανία.
Εκτιμάται ότι η τιμή της θα είναι κατά 10% υψηλότερη από τις λοιπές ποικιλίες και σε κάθε περίπτωση η διαφορά της θα είναι τουλάχιστον 3 λεπτά το κιλό.
Η Ε.Κ.Ε. θεωρεί σκόπιμο να κάνει αυτή την ενημέρωση συμβουλεύοντας τους παραγωγούς που θα προχωρήσουν σε φυτεύσεις συμπυρήνων να προτιμήσουν την ποικιλία EVERTS._

Δεν υπάρχουν σχόλια: