Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013

Στην Ε.Ε του δήμου Αλεξάνδρεια το τεχνικό πρόγραμμα του 2014 / Συνεδριάζει την Τρίτη στις 12μ

Θα συνεδριάσει, μαθαίνουμε, η εκτελεστική επιτροπή του δήμου Αλεξάνδρειας για να συζητήσει το σχέδιο τεχνικού προγράμματος για το επόμενο έτος, το 2014. Κατ΄ αρχάς να σας πω ότι δεν ξέρω ούτε ποια είναι η...
εκτελεστική επιτροπή ούτε αν συνεδρίασε ποτέ ξανά. Έχω την εντύπωση ότι είναι ακόμα μια εφεύρεση του Ραγκούση και του Καλλικράτη που θέσπισαν επιτροπές που βέβαια δε λειτούργησαν ποτέ.
Όπως για παράδειγμα η Επιτροπή Διαβούλευσης που ξεχάστηκε με τη μια. Όπως ο συνήγορος του δημότη που ναυάγησε και στους τρεις δήμους της Ημαθίας. Βλέπετε οι δήμαρχοι δε  θέλουν ενοχλητικούς τύπους στα πόδια τους.

Για την ιστορία δείτε την πρόσκληση για την συνεδρίαση της Ε.Ε που είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τρίτη


 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα γίνει στις 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα : «Κατάρτιση και Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2014 (άρθρο 63γ Ν. 3852/2010)»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: