Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013

Ανακοίνωση εγγραφών στο ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΩΡΕΑΝ Σπουδές με άμεση διέξοδο στην Αγορά Εργασίας

Ø       Για Νέες και Νέους, ηλικίας από 15 ετών που δίνουν προτεραιότητα στην απασχόληση (ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ)

Ø       Απολυτήριο &

Ø       Πτυχίο
Επιπέδου ΙΙΙ

Ø       Δυνατότητα Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Ø       Συνέχιση των σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

 

Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι κατά το Σχολικό Έτος 2013-14 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:

 

1.     Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου (Μηχανικοί Αυτοκινήτου)

2.     Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (Ηλεκτρολόγοι)

3.     Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ (Τεχνικοί Η/Υ)

4.     Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών (Βοηθοί Λογιστές-Γραμματεία)

5.     Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας

6.     Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και κλιματισμού (Ψυκτικοί)

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1.       στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου

2.       στην Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στην Β΄ τάξη Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ)

3.       στην Β΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ)

4.       στην Β΄ τάξη εγγράφονται οι  κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β΄ ΤΕΕ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας κλπ.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

Ø      Δωρεάν Δημόσια Εκπαίδευση

Ø      Χωρίς όριο ηλικίας

Ø      Μειωμένο εισιτήριο για Αστική και Υπεραστική συγκοινωνία (χορήγηση ΠΑΣΟ)

Ø      Πρακτική Άσκηση

Ø      Αναβολή Στρατού

 

Εγγραφές: από την 2/9/2013 έως 20/9/2013

Πληροφορίες:                        ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας
Πάροδος 28ης Οκτωβρίου, Αλεξάνδρεια, 59300
τηλ.: 23330-26729
fax: 23330-26760
email: mail@1epal-alexandr.ima.sch.gr
 
 


 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: