Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013

Δεν έγινε η συνεδρίαση της Ε.Ε του δήμου Αλεξάνδρειας σήμερα. Γιατί; Την Παρασκευή η νέα συνεδρίαση

Νέα πρόσκληση  για να συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή του δήμου Αλεξάνδρειας για την Παρασκευή το μεσημέρι εξέδωσε ο δήμος. Η πρώτη συνεδρίαση που προφανώς δεν έγινε για  άγνωστους λόγους αφού η...
ανακοίνωση δεν το αναφέρει, ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το μεσημέρι στις 12.

Η πρόσκληση για την Παρασκευή είναι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα γίνει στις 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

θέμα : «Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, οικονομικού έτους 2014 (άρθρο 63 δ και άρθρο 266 του Ν. 3852/2010)»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: