Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018

Επιμένει ο Ισ. Χαλκίδης να κλείσει τις σχολικές αυλές, να εξορίσει τα παιδιά που παίζουν - Αναμένονται διαφοροποιήσεις από συμβούλους της πλειοψηφίας!!!

Ο δήμαρχος με τον αντιδήμαρχό του σε στιγμές ευχάριστες
Την Τετάρτη το βράδυ δε νομίζω ότι θα χαμογελάνε και οι δυο
Ειλικρινά αδυνατώ να αντιληφθώ και να κατανοήσω την επιμονή του αντιδημάρχου Παιδείας- Αθλητισμού κλπ Ισαάκ Χαλκίδη να κλείσει τις αυλές των σχολείων στα νέα παιδιά, στους μαθητές και τις μαθήτριες δηλαδή όταν τελειώνει το σχολικό ωράριο με συνέπεια να μην υπάρχουν ελεύθεροι χώροι για παιχνίδι, για συνάντηση, για ό,τι τέλος πάντων κάνουν τα.....
νέα παιδιά στην ηλικία τους.
Ο αντιδήμαρχος μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του προ διμήνου να περάσει το θέμα από το δημοτικό συμβούλιο επανέρχεται με την ίδια εισήγηση, με την ίδια πρόταση: Να κλείνουν οι σχολικές αυλές με ευθύνη των διευθυντών των σχολικών μονάδων ώστε να μην είναι προσβάσιμες στα παιδιά.
Η πρότασή του είχε συναντήσει αντιδράσεις, αντιδράσεις έντονες που ανάγκασαν τόσο τον δήμαρχο όσο και την υπόλοιπη διοίκηση να αποσύρουν το θέμα, να το αναβάλουν για να υπάρξει διαβούλευση. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν έγινε και με ποιους έγινε η διαβούλευση που κατά την άποψή μου είναι περιττή. Είναι περιττή διότι υπάρχει η κοινή λογική και ο κοινός νους.
Οι αυλές των σχολείων στην Αλεξάνδρεια ειδικότερα αλλά και στα χωριά όπου υπάρχουν δημοτικά σχολεία αποτελούν χώρους παιχνιδιού των μαθητών κατά τις απογευματινές ώρες. Είναι ανοιχτές οι πόρτες και κατά δεκάδες οι μαθητές πηγαίνουν και παίζουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κάνουν παρέες, συζητούν, συναντιούνται. 
Έρχονται τώρα οι δάσκαλοι και οι διευθυντές με την σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Εκπαίδευσης Διαμαντόπουλου και την αμέριστη υποστήριξη του αρμόδιου αντιδημάρχου να καταργήσουν μια πρακτική ετών. Και επιχειρούν να την καταργήσουν διότι είναι ευθυνόφοβοι φοβούμενοι πιθανό ατύχημα μήπως και βρεθούν εκτεθειμένοι απέναντι στο νόμο κλπ κλπ.
Και είναι κατανοητό να αντιμετωπίζουν το όλο θέμα οι δάσκαλοι με την οπτική ενός δημοσίου υπαλλήλου περασμένων εποχών, εστιάζοντας στο "γράμμα του νόμου" αλλά αυτό είναι δικό τους ζήτημα και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το θέμα δεν είναι ούτε εκπαιδευτικό ούτε αφορά τους δασκάλους. Αφορά την κοινωνία, τα παιδιά μας και είναι κατά βάση πολιτικό. Και τα πολιτικά ζητήματα λύνονται από τους εκλεγμένους, τους αιρετούς που εκπροσωπούν το λαό.

Είναι προφανές ότι εδώ παραβιάζεται η κοινή λογική. Παραβιάζεται ο κοινός νους και δημιουργείται εκ του μη όντως ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Που άραγε θα πηγαίνουν τα παιδιά για να παίξουν; Στο χώρο του δημοτικού αμφιθεάτρου; Εκτός του ότι δε βολεύει σε όλα τα παιδιά να πάνε στον συγκεκριμένο χώρο δεν επαρκούν οι εγκαταστάσεις που διαθέτει. 
Ποιοι είναι αυτοί που θα υποχρεώσουν ένα παιδί να περνάει την παλιά εθνική οδό Βέροιας- Θεσσαλονίκης για να πάει στο δημοτικό αμφιθέατρο όταν μέχρι και σήμερα παίζει στην αυλή του 4ου Δημοτικού Σχολείου; Με ποιο δικαίωμα θέλουν να του στερήσουν αυτή τη δυνατότητα και να το βάλουν σε κίνδυνο; Με ποιο δικαίωμα ορισμένοι ευθυνόφοβοι θέλουν να βάλουν σε κίνδυνο ζωές παιδιών που θα τα αναγκάζουν να περνάνε έναν δρόμο με μεγάλη κυκλοφορία και με συχνά τροχαία;

Το όλο θέμα έπρεπε να λήξει προ διμήνου αλλά δεν έληξε διότι υπάρχει αφενός η πίεση των διευθυντών των σχολικών μονάδων και η εμμονή του αντιδημάρχου να παρθεί μια απόφαση που μόνο προβλήματα θα προκαλέσει στην τοπική κοινωνία.
Η λύση είναι μια και είναι άκρως πολιτική. Ο ίδιος ο δήμαρχος θα πρέπει να παρέμβει και να αποσύρει το θέμα διότι στην τελική αυτός θα πληρώσει το "μάρμαρο", αυτός θα έχει πολιτικό κόστος και θα πρέπει να το επωμιστεί.
Οι πληροφορίες που έχω εγώ προσωπικά είναι ότι θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις από δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας οι οποίοι διαφωνούν απόλυτα με την πρόταση του αντιδημάρχου Ισ. Χαλκίδη. Θα προκύψει δηλαδή για ακόμα μια φορά μια εικόνα διάλυσης της δημοτικής παράταξης του Π. Γκυρίνη εξ αιτίας της εμμονής του αντιδημάρχου και της μη σωστής διαχείρισης τέτοιων ζητημάτων εκ μέρους του ιδίου του δημάρχου. 

Διαβάστε την εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου προς το δημοτικό συμβούλιο και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Αλεξάνδρεια,8/02/2018
Αριθ. Πρωτ. :3367
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Διεύθ.: Εθνικής Αντίστασης 42 Προς:
ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ. Κώδικας : 593 00 Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες : Μοσχοτά Κρυστάλλω
Τηλέφωνο : 23333 50157
Fax : 23330 23625
             Email : mosxota@alexandria.gr 


ΘΕΜΑ:  Χρήση αύλειων χώρων σε χρόνο εκτός λειτουργίας των σχολείων.

 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΧΕΤ. : Λαμβάνοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 93 (Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 65 (Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου) του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2.Τις διατάξεις του Π.Δ 79/1-8-2017 άρθρο 5, τις διατάξεις του ΟΕΥ  του Δήμου Αλεξάνδρειας αρ. ΦΕΚ 1866/26-5-17 και την με αριθ. πρωτ. 12986/15-5-17 Απόφαση Δημάρχου «Συγκρότηση - ορισμός μελών, αρμοδιότητες και λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας» της Δ4/86/11-02-1987 Απόφαση Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ Β΄ 81) «Τρόπος λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Επιτροπών παιδείας»  και σε συνδυασμό με το άρθρο 50 παρ. 1,4 και 5 του ν.1566/1985, η ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων αποτελεί ευθύνη της Δημοτικής αρχής.

3.Το υπ΄αριθ. πρωτ.Φ3/11300-02/10/2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας με θέμα :¨Χρήση αύλειων χώρων σε χρόνο εκτός λειτουργίας των σχολείων¨

4.Τα αιτήματα των Δ/ντών των σχολείων του Δήμου μας όπου αιτούνται την έκδοση σχετικής απόφασης από το Δήμο.

5.Η υπ ΄αριθ.12/10-10-2017 απόφαση (έκφραση γνώμης) της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  του  Δήμου Αλεξάνδρειας η οποία αποφασίζει ομόφωνα ότι, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι καλύτερες αλλά και επιβαλλόμενες συνθήκες ενός υγιούς σχολικού περιβάλλοντος, κατά την έναρξη των μαθημάτων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την περιουσία των Δημοτικών κτιρίων οι αύλειοι χώροι των σχολείων , εντός ορίων του Δήμου μας,να παραμένουν κλειστοί σε χρόνο εκτός λειτουργίας των σχολείων  με ευθύνη των Δ/ντών των σχολικών μονάδων.
Τυχόν αιτήματα που θα υποβάλλονται από Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων  προκειμένου να παραμείνει ανοιχτή η αυλή του σχολείου σε χρόνο εκτός μαθημάτων, αυτά θα πρέπει κατ’ αρχήν να υποβάλλονται προς το σχολείο  εγγράφως και αιτιολογημένα. Στη συνέχεια θα ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία παραχώρησης σχολικού χώρου για χρήση κοινής ωφέλειας. Δηλαδή το αίτημα, συνοδευόμενο από την εισήγηση του Δ/ντή, θα διαβιβάζεται στην οικεία Σχολική Επιτροπή η οποία με τη σειρά της θα εισηγείται σχετικά στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
Την τελική απόφαση για τη χρήση του αύλειου χώρου λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο.                                                                                                                         Σε περίπτωση δε παραχώρησης, αυτή θα προβλέπει υποχρεωτικά παρουσία του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ο οποίος θα έχει και την κύρια ευθύνη όλων των προβλεπόμενων για όσο χρόνο θα είναι σε χρήση ο αύλειος χώρος. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα γίνεται παραχώρηση.
  Επίσης στις Σχολικές Μονάδες όπου υπάρχει φύλακας εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις (εγκύκλιος Υπ.Εσ. 65082/18-12-2007) 

6.Το υπ΄αριθ. πρωτ.31137/3-11-2017 έγγραφο του  Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας με θέμα :¨Χρήση αύλειων χώρων εκτός λειτουργίας των σχολείων ¨  προς τους Διευθυντές - ντριες   & Προϊσταμένες όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας.
7.Το υπ΄αριθ. πρωτ.32035/10-11-2017 έγγραφο - ερώτημα  του  Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας προς το  Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και θρησκευμάτων Γενική Δ/νση Προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης (κ.Νομικό Σύμβουλο )

8.Το υπ΄αριθ. πρωτ.230-1687/24-11-2017 έγγραφο  του Υπουργού Οικονομικών - Νομικό  Συμβούλιο του Κράτους -Γραφείο Νομικού Συμβούλου Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και θρησκευμάτων. 

9.Το υπ΄αριθ. πρωτ.976/12-12-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο μας διαβιβάζει τη διατύπωση της νομικής γνώμης για το θέμα. 

Με βάση τα προαναφερθέντα 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Α)Οι αύλειοι χώροι των σχολείων, εντός ορίων του Δήμου μας,  να παραμένουν κλειστοί σε χρόνο εκτός λειτουργίας των σχολείων  με ευθύνη των Δ/ντών των σχολικών μονάδων, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι καλύτερες αλλά και επιβαλλόμενες συνθήκες ενός υγιούς σχολικού περιβάλλοντος, κατά την έναρξη των μαθημάτων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την περιουσία των Δημοτικών κτιρίων. 

Β)Τα αιτήματα που θα υποβάλλονται από Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων  προκειμένου να παραμείνει ανοιχτή η αυλή του σχολείου σε χρόνο εκτός μαθημάτων, αυτά θα πρέπει κατ’ αρχήν να υποβάλλονται προς το σχολείο  εγγράφως και αιτιολογημένα. Στη συνέχεια θα ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία παραχώρησης σχολικού χώρου για χρήση κοινής ωφέλειας. Δηλαδή το αίτημα, συνοδευόμενο από την εισήγηση του Δ/ντή, θα διαβιβάζεται στην οικεία Σχολική Επιτροπή η οποία με τη σειρά της θα εισηγείται σχετικά στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
Την τελική απόφαση για τη χρήση του αύλειου χώρου λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο.                                                                                                                        
Σε περίπτωση δε παραχώρησης, αυτή θα προβλέπει υποχρεωτικά παρουσία του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ο οποίος θα έχει και την κύρια ευθύνη όλων των προβλεπόμενων για όσο χρόνο θα είναι σε χρήση ο αύλειος χώρος. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα γίνεται παραχώρηση.

Γ)Στις Σχολικές Μονάδες όπου υπάρχει φύλακας εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις (εγκύκλιος Υπ.Εσ. 65082/18-12-2007) 
        
                            Ο Αντιδήμαρχος                                              
                                                                                     3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΞΑΝΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΟΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΆΒΑΘΜΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ.ΑΝΑΓΚΑΣΑΝΕ ΚΥΤΟΥΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝΕ ΤΟ ΙΔΙΟ.ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΤΣΙΡΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.ΤΣΙΡΚΟ.

Ανώνυμος είπε...

ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝΕ ΧΑΡΗ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ.

Ανώνυμος είπε...

ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΣ.ΘΕΩΡΩ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΡΜΗ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΞΕΙ Ο ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΠΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΑΖΑ.ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ???ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΞΕΡΕΙ.