Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

Αιτήσεις για αποζημίωση ΕΛΓΑ για τις πλημμύρες ΄14-΄15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΕΛΓΑ ΤΩΝ Τ.Κ.
ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ, ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ & ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κ.Ο.Ε. "ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2014-2015"

Σας γνωρίζουμε ότι οι αναγγελίες ζημίας από πλημμύρες-έντονες βροχοπτώσεις κατά την.....
περίοδο 02-09-2014 έως 06-04-2015 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών ενισχύσεων: "Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πλημμυρικά φαινόμενα λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων κατά την περίοδο 2 Σεπτεμβρίου 2014 έως 6 Απριλίου 2015"- Πρόγραμμα Κ.Ο.Ε "Πλημμύρες 2014-2015".

Όσοι παραγωγοί είχαν υποβάλει αρχικές αιτήσεις, παρακαλούνται να προσέρχονται στους Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ των Τ. Κ. Καμποχωρίου, Σταυρού, Ξεχασμένης, Καβασίλων & Κεφαλοχωρίου για την παραλαβή των εντύπων για την υποβολή των οριστικών αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά του προγράμματος εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής (έως την 01-03-2018).

Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης, θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό διαγραφής με την ημερομηνία που ειδοποιήθηκαν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Δεν καταβάλλονται κρατικές ενισχύσεις για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο μικρότερες από το 30% ανά είδος (το σύνολο ανά είδος σε δέντρα, υπολογίζεται από τα δηλωθέντα στο ΟΣΔΕ, το έτος της ζημιάς).
Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της καλλιέργειας κατά την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου.
Οι δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης, προκειμένου να τους καταβληθούν οι αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις, οφείλουν να προβούν στην ανασύσταση της καλλιέργειάς τους με το ίδιο είδος, το αργότερο μέχρι 6 Δεκεμβρίου 2018. 


Οι Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. 
Τ.Κ. Καμποχωρίου, Σταυρού, Ξεχασμένης, Καβασίλων & Κεφαλοχωρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: