Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018

Η Οικονομική, η ένσταση για τις λάμπες, το "καρφί" Βένιου, η απάντηση Γκυρίνη και η αποχώρηση Αλευρά!!!

Όταν προσπαθείς να διοικήσεις έναν δήμο τόσο μεγάλο και με τόσες πολλές ανάγκες και θέλεις να αγοράσεις λάμπες και ηλεκτρολογικό υλικό γενικότερα και δεν μπορείς, αν και έχει περάσει πάνω από χρόνος που έκανες τον σχετικό διαγωνισμό τότε είσαι από χέρι χαμένος.

Το παραπάνω συμπέρασμα είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα που βιώνει κάθε δήμος των δυνατοτήτων της Αλεξάνδρειας και είναι μοιραίο να δημιουργούνται πλείστα όσα.....
προβλήματα τα οποία είναι αδύνατον να παρακάμψει κάποιος δήμαρχος ή αντιδήμαρχος ή όποιος άλλος φέρει την ευθύνη διότι αμέσως βρίσκεται αντιμέτωπος με την απειλή "άντε να μην ανοίξω το στόμα μου" και με έναν εισαγγελέα που μόλις πάρει την σχετική καταγγελία την στέλνει στο ακροατήριο. 
Και; Και μετά έχεις μπλέξει για μια δεκαετία μέσα στο ...νερό.

Γιατί τα λέω όλα αυτά; Μα, γιατί ο δήμος Αλεξάνδρειας παλεύει να προμηθευτεί ηλεκτρολογικό υλικό για να καλύψει τις ανάγκες του εδώ και ένα χρόνο αλλά αδυνατεί. Το θέμα αυτό συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή (9 Ιανουαρίου) και όποιος καθίσει να διαβάσει τα πρακτικά που δημοσιεύτηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ τότε αφενός θα αντιληφθεί τον γραφειοκρατικό κυκεώνα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ΟΤΑ και αφετέρου το σκηνικό που στήνεται ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις καθημερινές τους ανάγκες φτάνοντας ορισμένες φορές στα όρια της παρατυπίας(;), της παρανομίας(;). Θα δείξει.

Πάντως, εγώ που κάθισα και διάβασα τα πρακτικά της συγκεκριμένης συνεδρίασης διαπίστωσα αφενός την προσπάθεια του Βενιόπουλου να ρίξει ένα "καρφί" στη διοίκηση λέγοντας μισόλογα, τη διοίκηση να μασάει τα λόγια της και τον Αλευρά γεμάτο έκπληξη να αναφωνεί "ωρέ, τι γίνεται εδώ;". Και στο τέλος, ουδείς να αναγνωρίζει την αιτία που αναγκάζουν τους ΟΤΑ να προχωράνε σε αλχημείες ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν.

Δείτε το πρακτικό της συνεδρίασης και βγάλτε συμπέρασμα:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ Δ. Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».
Η επιτροπή αφού παρέλαβε και εξέτασε τους φακέλους των διαγωνιζομένων και συνέταξε το υπ αρ. πρωτ. 12352/09.05.2017 πρακτικό, σύμφωνα με  το οποίο απέρριψε  τις προσφορές: 
1. ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
2. ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε. 
3. Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
4. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 
5. ΡΟΥΜΕΛΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
και αποδέχθηκε τις προσφορές 
1. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
2. ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Το εν λόγω πρακτικό εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 192/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αλεξάνδρειας. 

Στη συνέχεια ο διαγωνιζόμενος «ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.» υπέβαλε την υπ΄αρ  πρωτ. 15071/01.06.2017 ένσταση κατά της υπ΄αρ. 192/2017 απόφασης και ο διαγωνιζόμενος «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ»  υπέβαλε την υπ΄αρ  πρωτ. 15206/02.06.2017 ένσταση κατά της ίδιας απόφασης.  
Η Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) με την υπ΄ αρ. πρωτ. 15727/08.06..2017 γνωμοδότηση, πρότεινε ως προς τις 
προαναφερόμενες ενστάσεις τα εξής: 

• Να απορριφθεί η ένσταση, με αριθ. πρωτ. 15071/01.06.2017 της εταιρείας ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε. ως απαράδεκτη λόγω μη προσκόμισης του σχετικού παραβόλου. 
 • Να μη γίνει αποδεκτή η υπ αριθ. 15206/02.06.2017 ένσταση της εταιρείας «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ», ως προς το αίτημά της για την αποδοχή της προσφοράς του, στο επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», για τους λόγους που αναφέρονται  στην υπ΄ αρ. πρωτ.15727/08.06..2017 γνωμοδότηση. 
• Να γίνει δεκτή η υπ αριθ. 15206/02.06.2017 ένσταση της εταιρείας «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» ως προς το σκέλος που καταφέρεται εναντίον των προσφορών των διαγωνιζομένων «ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ» και «ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», για τους λόγους που αναφέρονται  στην υπ΄ αρ. πρωτ. 15727/08.06..2017 γνωμοδότηση και κατά συνέπεια να απορριφθούν οι προσφορές τους. 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή έλαβε εν μέρει υπόψη της την υπ΄ αρ. πρωτ. 15727/08.06.2017 γνωμοδότηση και αποφάσισε με την υπ΄ αρ. 239/2017: 

• Να απορριφθεί η ένσταση, με αριθ. πρωτ. 15071/01.06.2017 της εταιρείας ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε. κατά της υπ΄αρ. 192/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας, ως 
απαράδεκτη, λόγω μη προσκόμισης του σχετικού παραβόλου.  
• Να γίνει αποδεκτή η υπ αριθ. 15206/02.06.2017 ένσταση της εταιρείας «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» κατά της υπ΄αρ. 192/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αλεξάνδρειας, ως προς το αίτημά της για την αποδοχή της προσφοράς της στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑΤΗ Δ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», διότι: Στην Ελλάδα ο μόνος επίσημος κατάλογος οικονομικών φορέων είναι το μητρώο ΜΕΕΠ για τους εργολήπτες δημοσίων έργων, δεν υπάρχει κανένας άλλος επίσημος κατάλογος ή μητρώο προμηθευτών στην Ελλάδα αναφορικά με την προμήθεια του ηλεκτρολογικού υλικού, άρα κακώς υπήρχε το συγκεκριμένο πεδίο στην ΤΕΥΔ της διακήρυξης και επομένως η εταιρεία «Ρουμελιώτης Θεόδωρος» δεν είχε υποχρέωση να συμπληρώσει το συγκεκριμένο πεδίο, αφού δεν υφίσταται κανένα επίσημο μητρώο προμηθευτών ηλεκτρολογικού 
υλικού στην Ελλάδα.  
• Να γίνει δεκτή η υπ αριθ. 15206/02.06.2017 ένσταση της εταιρείας «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» κατά της υπ΄αρ. 192/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αλεξάνδρειας, ως προς το σκέλος που καταφέρεται εναντίον των προσφορών των διαγωνιζομένων «ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ» και «ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», για τους λόγους 
που αναφέρονται στην αριθ. πρωτ. 15727/08-06-2017 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων ως ανωτερω, και κατά συνέπεια να απορριφθούν οι προσφορές τους. 

Έπειτα ο διαγωνιζόμενος «ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ» στις 29/06/2017 υπέβαλε προσφυγή κατά της 239/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την υπ΄αρ. 6503/25.08.2017 Απόφαση αποδέχθηκε την από 29/6/2017 προσφυγή του Αγαθαγγελίδη Πέτρου κατά  της αρ. 239/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ακύρωσε ως μη νόμιμη την ανωτέρω απόφαση. 

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής με το υπ’ αρ. πρωτ. 34992/07.12.2017 έγγραφο ζήτησε από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων να επανεξετάσει τις ενστάσεις που αφορούν στο συνοπτικό διαγωνισμό για  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ. Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ». 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω επανεξετάζει το σημείο της ένστασης της εταιρείας «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» που αποδέχθηκε κατά της συμμετοχής της εταιρείας «ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ» στο διαγωνισμό. Σύμφωνα με την ένσταση η εταιρεία «ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ» προσφέρει starter 4-22w και 4-65w της εταιρείας Philips, η οποία δεν κατασκευάζει starter 80w, που απαιτεί η σχετική μελέτη της προμήθειας. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων διαπίστωσε πως η εταιρεία 
«ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ» επισημαίνει στα σχετικά δικαιολογητικά που υπέβαλε για το είδος starter 80W (A.T.16) προϊόν δυναμικής 4-65W και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 9 παρ. 3 της διακήρυξης που αναφέρει ότι: «Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης…..» σε συνδυασμό με το άρθρο 2 της διακήρυξης που αναφέρει τα έγγραφα της σύμβασης και μεταξύ αυτών είναι και οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 4/2017 μελέτης, θεώρησε πως το συγκεκριμένο προϊόν που προτείνει η εταιρεία «ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ» δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 4/2017 μελέτης. 

Στην υπ΄ αρ. 6503/25.08.2017 Απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. και συγκεκριμένα στο σημείο της Απόφασης που εξετάζει τον ανωτέρω λόγο απόρριψης της εταιρείας «ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ» αναφέρονται τα εξής: 

Το γεγονός ότι αναφορικά με τον δεύτερο ισχυρισμό του προσφεύγοντος στο άρθρο 9 παρ.3 περιπτ. α & β της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού αναφέρεται ότι: «3. Ο φάκελος “Τεχνική Προσφορά” περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης και 
συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από:  

Α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα είδη που προσφέρει έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά προδιαγραφές όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 3 και 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της αρ. 4/2017 μελέτης. 

Β) Συμπλήρωση του φύλλου συμμόρφωσης από τον διαγωνιζόμενο. Στο φύλλο συμμόρφωσης θα δηλώνεται ο οίκος κατασκευής των όλων των προϊόντων, αλλά και ο τύπος τους (η δήλωση του τύπου αφορά στην υποομάδα “Λαμπτήρες”). 
Το φύλλο συμμόρφωσης  θα είναι υπογεγραμμένο από τον 
προσφέροντα και δεσμεύει αυτόν να παραδώσει τα υλικά χωρίς αποκλίσεις από αυτό». 
Επομένως η συμπλήρωση και υπογραφή από τον προσφεύγοντα τόσο της Υπεύθυνης Δήλωσης όσο και του φύλλου συμμόρφωσης, αναφορικά και με τα συγκεκριμένα starter, καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της διακήρυξης και ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος είναι βάσιμος και  γίνεται δεκτός».   

Συνεπώς η Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) δεν κάνει δεκτό το σημείο της ένστασης της εταιρείας «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» που σχετίζεται με το υλικό starter 80w διότι σύμφωνα με την υπ΄αρ. 6503/25.08.2017 απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. η συμπλήρωση και υπογραφή από τον προσφεύγοντα τόσο της Υπεύθυνης 
Δήλωσης όσο και του Φύλλου Συμμόρφωσης, αναφορικά και με τα συγκεκριμένα starter, καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της διακήρυξης και ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος είναι βάσιμος και δεκτός.  
Κατά τα άλλα ισχύει η υπ΄ αρ. πρωτ. 15727/08.06..2017 γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών). 

Κατά συνέπεια  η Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνει τα εξής: 

Να απορριφθεί η ένσταση, με αριθ. πρωτ. 15071/01.06.2017 της εταιρείας ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε. ως απαράδεκτη λόγω μη προσκόμισης του σχετικού παραβόλου. 
Να μη γίνει αποδεκτή η υπ αριθ. 15206/02.06.2017 ένσταση της εταιρείας «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ», ως προς το αίτημά της για την αποδοχή της προσφοράς του, στο επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ Ε. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ΄ αρ. πρωτ. 15727/08.06..2017 γνωμοδότηση της Επιτροπής ενστάσεων 
Να γίνει δεκτή η υπ αριθ. 15206/02.06.2017 ένσταση της εταιρείας «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» ως προς το σκέλος που καταφέρεται εναντίον της προσφοράς του διαγωνιζομένου «ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ΄ αρ. πρωτ. 15727/08.06..2017 γνωμοδότηση 
της Επιτροπής ενστάσεων και κατά συνέπεια να απορριφθεί η προσφορά του.  
Να μη γίνει δεκτή η υπ αριθ. 15206/02.06.2017 ένσταση της εταιρείας «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» 
ως προς το σκέλος που καταφέρεται εναντίον της προσφοράς του διαγωνιζομένου «ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ», για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω και στην υπ΄ αρ. πρωτ. 15727/08.06..2017 γνωμοδότηση της Επιτροπής ενστάσεων.
  

Η   Επιτροπή 

Τα μέλη                                                               Η Πρόεδρος 

1) Σταμάτιος Στιβακτής                                   Ζαχαρούλα Μακρή 

2) Κυριακή Κουκουλή 


Ο Αλευράς Χρήστος είπε ότι η πρώτη ένσταση υποβλήθηκε 01/06/2017 που σημαίνει ότι περίπου εκείνη την εποχή πέρυσι πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός, ο Αντιδήμαρχος Δριστάς Στέφανος είπε ότι ο διαγωνισμός έγινε νωρίτερα, ο Αλευράς Χρήστος είπε ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 
του έτους 2016 και ότι ένα χρόνο μετά, αφού τελείωσαν πια οι ενστάσεις, έχουμε μειοδότη και ρώτησε εάν θα  πάρουμε ηλεκτρολογικό υλικό ή όχι, διότι σπαταλήσαμε χρόνο και η εισήγηση της επιτροπής δεν αναφέρει ότι τελείωσε η διαδικασία και πως ανατίθεται η προμήθεια σε κάποιον, ο Δήμαρχος Γκυρίνης 
Παναγιώτης είπε ότι αυτό το πούμε εμείς εδώ, ως Οικονομική Επιτροπή, και σημείωσε ότι επειδή πολλές φορές τιθεται το ερώτημα πότε τελικά θα πάρουμε το υλικό που χρειαζόμαστε, σημείωσε ότι ευθύνη για την καθυστέρηση δεν έχει κανείς, διότι η διαδικασία είναι τέτοια που επιτρέπει ενστάσεις επί ενστάσεων 
και φτάνουμε σε σημείο να περνάει ο χρόνος και η υπηρεσία να μην προμηθεύεται το υλικό για να κάνει έγκαιρα τη δουλειά της, τόνισε ότι αυτό αποτελεί μία εμφανή αδυναμία του συστήματος, του νόμου και της διαδικασίας, η οποία καλό θα ήταν να μπορούσε να ξεπεραστεί με άλλα μέσα και είπε ότι σήμερα επί του προκειμένου παίρνουμε τη σχετική απόφαση, όπως ακριβώς  προτείνει η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων.

Ο Αντιδήμαρχος Δριστάς Στέφανος είπε ότι συμφωνούμε με το πρακτικό της επιτροπής, ο Αντιδήμαρχος Τόκας Σωτήριος είπε να απορριφθεί η ένσταση του κ.Ρουμελιώτη Θεόδωρου, του κ. 
Γερόπουλου Δημήτριου  και της «Τεχνοματ Α.Ε» και να προκύψει ως ανάδοχος ο κ. Αγαθαγγελίδης Πέτρος, ο Δήμαρχος Γκυρίνης Παναγιώτης είπε ότι εκ των πραγμάτων έτσι εξελίσσεται η κατάσταση, ο κ. Βενιόπουλος Κωνσταντίνος ρώτησε από πού προμηθευόμασταν ηλεκτρολογικό υλικό όλο αυτό το διάστημα, ο Αντιδήμαρχος Τόκας Σωτήριος είπε ότι έχουμε ηλεκτρολογικό υλικό, ο Αντιδήμαρχος Δριστάς Στέφανος είπε ότι λειτουργούμε με τα περισσεύματα, ο Βενιόπουλος Κωνσταντίνος είπε ότι ακούει παντού τους προέδρους να λένε ότι δεν έχουμε λάμπες και πολλά άλλα πράγματα, ο Δήμαρχος Γκυρίνης Παναγιώτης είπε ότι ελλείψεις υπάρχουν, ο Βενιόπουλος Κωνσταντίνος ρώτησε εκ νέου από που παίρνουμε ηλεκτρολογικό υλικό, το οποίο δεν έχουμε στην αποθήκη όλο αυτό το διάστημα, ο Αντιδήμαρχος Τόκας Σωτήριος αναρωτήθηκε πως γνωρίζει ο προλαλήσαντας ότι δεν έχουμε στην 
αποθήκη ηλεκτρολογικό υλικό αφου δεν είναι ο αποθηκάριος του Δήμου, ο Βενιόπουλος Κωνσταντίνος είπε ότι δεν είναι αποθηκάριος αλλά ακούει τους προέδρους, ο Αντιδήμαρχος Δριστάς Στέφανος ότι πάντα υπάρχουν  περισσεύματα και προσπαθούμε να «βολευτούμε» με αυτά.
Ο Βενιόπουλος Κωνσταντίνος είπε ότι είναι  σαν την προμήθεια ελαιολιπαντικών που 30/12  ξεφορτώσατε κάποια φορτηγά μπιτόνια λάδια και την επόμενη μέρα δεν είχαμε λάδι να βάλουμε στα αυτοκίνητα, ο Αντιδήμαρχος Τόκας Σωτήριος είπε να μην ανοίξει αυτό το θέμα ο κ. Βενιόπουλος Κωνσταντίνος,  ο Δήμαρχος Γκυρίνης Παναγιώτης είπε ότι αυτό συνέβη επί των ημερών της προηγούμενης διοίκησης, ο  Αντιδήμαρχος Τόκας Σωτήριος είπε στον κ. Βενιόπουλο Κωνσταντίνο να μη φέρνει τώρα  πράγματα που έγιναν στις ημέρες της δικής τους διοίκησης και να μην ανοίγει αυτό το θέμα, ο Αλευράς Χρήστος είπε ότι εδώ υπάρχει συγκάλυψη των δύο διοικήσεων, της τωρινής και της προηγούμενης, ο Αντιδήμαρχος Τόκας Σωτήριος 
είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα, ο Δήμαρχος Γκυρίνης Παναγιώτης ότι δεν υπάρχει καμιά συγκάλυψη, ο Αλευράς Χρήστος ρώτησε που μπλέξαμε, ο Αντιδήμαρχος Τόκας Σωτήριος είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα, ο Αλευράς Χρήστος είπε ότι εδώ υπάρχει καταγεγραμμένο ότι κάτι συνέβη και ρώτησε γιατί δεν το κατήγγειλαν ως διοίκηση, ο Δήμαρχος Γκυρίνης Παναγιώτης ρώτησε από πού προκύπτει ότι κάτι συνέβη, ο Αλευράς Χρήστος είπε ότι προκύπτει από τα λεγόμενα του κ. Τόκα Σωτήριου, ο Δήμαρχος Γκυρίνης 
Παναγιώτης είπε πως ο κ. Τόκας Σωτήριος δεν είπε κάτι και δεν πως υπάρχει κανένα θέμα συγκάλυψης, ο Αλευράς Χρήστος είπε ότι  κατηγορείται η προηγούμενη διοίκηση ότι κάτι συνέβη επί ημερών της και υπάρχει η προτροπή να μην ανοίξουν το θέμα, ο Βενιόπουλος Κωνσταντίνος είπε ότι φυσικά δεν συνέβη τίποτα τέτοιο, ο Αντιδήμαρχος Τόκας Σωτήριος είπε ότι δεν συνέβη τίποτα, ο Βενιόπουλος Κωνσταντίνος είπε ότι η διοίκηση θέλει να μην ανοίξει το θέμα, ο Δήμαρχος Γκυρίνης Παναγιώτης είπε ότι δε συμφέρει στον κ. Βενιόπουλο Κωνσταντίνο να  ανοίξει το θέμα, ο κ. Βενιόπουλος Κωνσταντίνος είπε να μην τον προκαλούν διότι ξέρει πολλά πράγματα, ο Δήμαρχος Γκυρίνης Παναγιώτης είπε ότι εδώ μιλάμε για το ηλεκτρολογικό υλικό της συγκεκριμένης περιόδου και ότι το ύψος αυτής της προμήθειας είναι τέτοιο και 
έγινε με πρόχειρο διαγωνισμό, σημείωσε  όμως ότι υπήρχαν άλλες προμήθειες για τις άλλες τρεις ενότητες, οι οποίες ήταν στο όριο της απευθείας ανάθεσης και ότι από εκεί προμηθευόνταν υλικό, 
υπογράμμισε ότι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης αυτής της προμήθειας έφερε κάποιες ελλείψεις, διότι εκείνα τα υλικά τα οποία είχαν προμηθευτεί με τον απολύτως νόμιμο τρόπο της απευθείας ανάθεσης ανά ενότητα, κάποια στιγμή τελείωσαν, και αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν με πιο οικονομικό τρόπο το 
υπάρχον υλικό, ενώ τόνισε ότι οι όποιες ελλείψεις, λαμβάνοντας υπόψη την καθυστέρηση του μεγαλύτερου όγκου της προμήθειας του ηλεκτρολογικού υλικού, είναι απολύτως δικαιολογημένες, λέγοντας όμως ότι κανένα χωριό δεν έμεινε χωρίς λάμπες.
Ο Αντιδήμαρχος Τόκας Σωτήριος είπε ότι στη Δημοτική ενότητα Μελίκης αλλάξαν λάμπες λίγο πριν τα Χριστούγεννα και σημείωσε ότι εάν μιλάμε για λάμπες πεζοδρομίου όντως υπάρχει έλλειψη, ο Βενιόπουλος Κωνσταντίνος είπε ότι δεν έγινε κατανοητή η 
ερωτηση και ότι θα μπορούσε ο συνάδελφος  να δώσει μια απάντηση, ότι δηλαδή υπήρξαν έκτακτες ανάγκες αφού η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, ο Δήμαρχος Γκυρίνης Παναγιώτης είπε ότι δεν είναι αυτή η απάντηση και είπε ότι ήδη απήντησε, ότι δηλαδή υπήρχαν τρεις προμήθειες με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης οι οποίες τους κάλυψαν στο μεγαλύτερο κομμάτι, ο Βενιόπουλος Κωνσταντίνος είπε 
πως ευχεται να είναι έτσι και να μην έρθει στην πορεία κάποια απόφαση δικαστηρίου, κάποια διαταγή πληρωμής κάποιου ηλεκτρολόγου της Αλεξάνδρειας για να πληρωθεί για τα υλικά που στο διάστημα αυτό πήρατε, ο Δήμαρχος Γκυρίνης Παναγιώτης είπε ότι αυτά δεν συνέβησαν επί των ημερών τους, ο Βενιόπουλος Κωνσταντίνος είπε ότι Αποκεντρωμένη Διοικηση Μακεδονίας Θράκης  ακύρωσε την απόφαση της Ο.Ε., κατά της οποίας προσέφυγε  ο κύριος  Αγαθαγγελίδης Πέτρος, και σημείωσε ότι οι αποφάσεις μας καλό θα είναι να είναι σωστές, να μην ακυρώνονται και ότι είναι μεγάλη ευθύνη των επιτροπών να 
κάνουν σωστές εισηγήσεις ώστε να μην παίρνουμε λάθος αποφάσεις, διότι με τις λάθος αποφάσεις έχουμε όλοι, ως μέλη της οικονομικής επιτροπής την ίδια ευθύνη και τόνισε ότι εύχεται να μην προκύψει εκ των υστέρων τίποτα διότι επιμεριζόμαστε όλοι την ίδια ευθύνη, ο Δήμαρχος Γκυρίνης Παναγιώτης είπε ότι αυτό ισχύει και αναλόγως της υποκειμενικότητας της ψήφισης, σημείωσε ότι οι αποφάσεις μας κρίνονται από την αποκεντρωμένη και θύμισε την υπόθεση των λιπαντικών, όπου υπήρξαν σταδιακές 
απορρίψεις, ότι υπήρξε καταψήφιση από τον κύριο Βενιόπουλο Κωνσταντίνο, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει τον χαρακτηρισμό «καραγκιοζιλίκια» και ότι ενώ το ελεγκτικό που εξέτασε το θέμα το απέρριψε, στην Αθήνα  το ελεγκτικό κλιμάκιο δικαίωσε την απόφαση και τις ενέργειας μας, υπογραμμίζοντας ότι εάν υπάρξει μία οποιαδήποτε διαφορετική κρίση στα θέματα που φέρνουμε προς ψήφιση από την αποκεντρωμένη Διοίκηση η από το ελεγκτικό αυτό δεν σημαίνει κάτι, διότι και εκεί άνθρωποι εξετάζουν  τις υποθέσεις και ενδεχομένως να  κάνουν λάθη, ενώ τόνισε ότι η οποιαδήποτε ακύρωση μιας απόφασης δεν κλείνει την πόρτα να δικαιωθούμε σε ένα επόμενο στάδιο.
Ο Βενιόπουλος Κωνσταντίνος είπε ότι δεν υπάρχει ανάγκη οι αποφάσεις μας να πάνε σε κανένα κλιμάκιο, ο Δήμαρχος 
Γκυρίνης Παναγιώτης είπε ότι συμφωνει και ότι αυτό βεβαίως είναι το καλυτερο, τονισε ωστόσο ότι όταν το ανώτατο όργανο τελεσιδικεί την απόφαση, δικαιώνει αυτόν που πρωτόδικα αποφάσισε έτσι όπως αποφάσισε.
Ο Αλευράς Χρήστος είπε ότι με μεγάλη υπομονή παρακολούθησε τις εξηγήσεις που δόθηκαν εκατέρωθεν, οι οποίες όμως δεν τον έχουν καλύψει  και σε ότι αφορά το θέμα που δημιουργήθηκε και τη λογική ότι τα ίδια έκαναν οι άλλοι, τα ίδια κάνουμε και εμείς, δηλαδή τα ίδια έκανε η προηγούμενη διοίκηση με τα λάδια, τα ίδια κάνουμε και εμείς με τα πετρελαιοειδη και με δεδομένο ότι δεν 
διευκρινίστηκε αυτό το θέμα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, δήλωσε ότι θα αποχωρήσει από τη συνεδρίαση, σημειώνοντας ότι πρέπει να δώσουμε φως σε κάποιες υποθέσεις, ο Δήμαρχος Γκυρίνης Παναγιώτης είπε ότι εδώ ψηφίζουμε συγκεκριμένα θέματα, ο Αλευράς Χρήστος είπε ότι κατά την ψήφιση του θέματος 
προέκυψε άλλο θέμα για το οποίο δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε και να το αγνοούμε στρουθοκαμηλίζοντας και τόνισε ότι, επειδή δεν του αρέσει να στρουθοκαμηλίζει, αποχωρεί, ο Δήμαρχος 
Γκυρίνης Παναγιώτης είπε ότι ο ανωτέρω με αυτόν τον τρόπο αυτό ακριβώς κάνει, ο Αλευράς Χρήστος το αρνήθηκε, είπε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα να υπογράψουν μια απόφαση και αποχώρησε, ο Δήμαρχος Γκυρίνης Παναγιώτης έθεσε προ ψήφιση το θέμα, ο κ. Βενιοπουλος Κωνσταντίνος τάχθηκε 
υπέρ της απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ο Αντιδήμαρχος Τόκας Σωτήριος ρώτησε εάν  ομόφωνα ψηφίζουν το θέμα, ο Βενιόπουλος Κωνσταντίνος απάντησε καταφατικά και Δήμαρχος Γκυρίνης Παναγιώτης είπε ότι το θέμα υπερψηφίζεται ομόφωνα.  


Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο 
και έλαβε υπόψη της: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου 
2. Τις αριθ. 192/2017 και 239/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας 
3. το υπ αρ. πρωτ. 12352/09.05.2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 
4. αξιολόγησης αποτελεσμάτων δημοσιών συμβάσεων 
5. Την υπ΄ αρ  πρωτ. 15071/01.06.2017 ένσταση της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.» και  την υπ΄ αρ πρωτ. 15206/02.06.2017 ένσταση της εταιρείας «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» κατά της υπ΄ αρ. 192/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  
6. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 15727/08.06.2017 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων 
7. Το γεγονός ότι ο διαγωνιζόμενος «ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ» στις 29/06/2017 υπέβαλε προσφυγή κατά της 239/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
8.  Την υπ΄αρ. 6503/25.08.2017 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκέντρωμένης Διοικησης Μακεδονίας Θράκης  
9.Το υπ’ αρ. πρωτ. 34992/07.12.2017 έγγραφο Οικονομικής Επιτροπής προς την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων  
10. Την αριθ. Αρ.Πρωτ.: 34992/20.12.2017 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
[υπερψήφισαν οι Δ.Σ. κ.κ. Γκυρίνης Παναγιώτης, Δριστάς Στέφανος, Τόκας Σωτήριος, Δελιόπουλος Στέφανος, Βουλγαράκης Χαράλαμπος, Μοσχοπούλου Όλγα, Βενιόπουλος Κωνσταντίνος]  

Α. Να απορριφθεί η ένσταση, με αριθ. πρωτ. 15071/01.06.2017 της εταιρείας ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε. ως απαράδεκτη λόγω μη προσκόμισης του σχετικού παραβόλου. 

Β. Να μη γίνει αποδεκτή η υπ αριθ. 15206/02.06.2017 ένσταση της εταιρείας «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ», ως προς το αίτημά της για την αποδοχή της προσφοράς του, στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ΄ αρ. πρωτ. 15727/08.06.2017 γνωμοδότηση της Επιτροπής ενστάσεων 

Γ. Να γίνει δεκτή η υπ αριθ. 15206/02.06.2017 ένσταση της εταιρείας «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» ως προς το σκέλος που καταφέρεται εναντίον της προσφοράς του διαγωνιζομένου «ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ΄ αρ. πρωτ. 15727/08.06.2017 γνωμοδότηση της Επιτροπής ενστάσεων και κατά συνέπεια να απορριφθεί η προσφορά του.  

Δ. Να μη γίνει δεκτή η υπ αριθ. 15206/02.06.2017 ένσταση της εταιρείας «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» ως προς το σκέλος που καταφέρεται εναντίον της προσφοράς του διαγωνιζομένου «ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ», για τους λόγους που αναφέρονται στην αριθ.πρωτ. 34992/20.12.2017 και στην υπ΄ αρ. πρωτ. 15727/08.06.2017 γνωμοδότηση της Επιτροπής ενστάσεων.  

Η παρούσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) που 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 16/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 04/2018. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΜΟΧΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΣ ΜΕ ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΠΑΛΙ.ΤΟΝ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ ΔΕΝ ΤΟΝ ΘΕΛΟΥΝΕ ΚΑΙ ΚΑΝΑΝΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΕΙ ΑΥΤΟΣ ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ.ΕΠΙΣΗΣ ΜΟΧΛΑ ΜΑΘΕ ΟΤΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΕ 3 ΔΘΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 60000 ΕΥΡΩ.ΠΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΣΕΣ ΛΑΜΠΕΣ ΑΓΟΡΑΣΕΣ ΜΕ 60000 ΕΥΡΩ

Ανώνυμος είπε...

ΜΟΧΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΣ ΜΕ ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΠΑΛΙ.ΤΟΝ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ ΔΕΝ ΤΟΝ ΘΕΛΟΥΝΕ ΚΑΙ ΚΑΝΑΝΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΕΙ ΑΥΤΟΣ ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ.ΕΠΙΣΗΣ ΜΟΧΛΑ ΜΑΘΕ ΟΤΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΕ 3 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 60000 ΕΥΡΩ.ΠΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΣΕΣ ΛΑΜΠΕΣ ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ ΜΕ 60000 ΕΥΡΩ ΑΥΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΑΝΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟ.ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΨΑΞΕ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΤΡΕΧΕΙ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ.

Ανώνυμος είπε...

ΡΩΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΘΑ ΣΟΥ ΤΑ ΠΕΙ.

Ανώνυμος είπε...

Η οικονομικη το καθυστερουσε χαρη απο τον ιουνιο η αποφαση της αποκεντρωμενης ξεκαθαριζε τα παντα.πολυς λογος για το τιποτα ας μην εκαναν παραλαβη με την ομαδα που ειχε το θεμα με τα υλικα τα οποια ειναι και γελοιο το ποσο.εχει κανεις μυαλο ομως απο αυτους?εγω λεω εχει απλα δεν λειτουργει προς οφελος του δημου αλεξανδρειας.ασε μας ρε μοχλα.Πολυ στο ετσι τα περνας.

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ.ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΛΑΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΚΑΙ ΓΚΥΡΙΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΕΙ Η ΛΕΞΗ ΛΑΔΙΆ ΚΑΙ ΤΙ ΧΡΩΜΑ ΕΧΟΥΝΕ ΜΑΥΡΟ.ΛΟΙΠΟΝ ΧΑΡΗ ΔΕΣ ΠΟΣΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ ΛΑΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ 8 ΜΗΝΕΣ ΚΣΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ.ΡΩΤΑ ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΟΥΝΕ ΜΕΛΕΤΗ 80000 ΕΥΡΩ ΛΑΔΙΑ ΕΝΩ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΤΑ ΜΙΣΑ.Ο ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΘΑ ΡΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙ ΟΛΑ.ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΚΑ ΚΑΙ ΓΚΥΡΙΝΗ.ΠΟΛΥ ΛΑΔΙ ΧΑΡΗ.

Ανώνυμος είπε...

ΑΛΕΥΡΑ ΟΛΟ ΦΕΥΓΕΙΣ ΚΑΤΣΕ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΥΓΚΑΛΗΨΗ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ.