Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017

Καρασαρλίδου: Οι Τοπικές Μονάδες Υγείας σημαντική τομή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

δ/τ  Το σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), που θέσπισε η σημερινή κυβέρνηση, είναι ένα σύστημα ανθρωποκεντρικό, που βάζει τον πολίτη στο επίκεντρο, διευρύνοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας στον άξονα καθολική πρόσβαση – ισότητα.

H δημιουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα έχει ως βάση τη λογική της "ολιστικής" φροντίδα του......
ασθενούς. Τη φροντίδα που περιλαμβάνει: την πρόληψη -την αγωγή υγείας -τους προσυμπτωματικούς ελέγχους -τους εμβολιασμούς -την παρακολούθηση των χρόνιων νοσημάτων -την αποθεραπεία και την αποκατάσταση.

Οι Τοπικές μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) που ιδρύονται, θα αποτελούν το νέο "κύτταρο" του ΕΣΥ, τις περιφερειακές δομές των Κέντρων Υγείας. Θα διασφαλίζουν την προσβασιμότητα κάθε ασθενούς και τη συνέχεια της φροντίδας του, καθώς και την παροχή ασφαλούς, αποτελεσματικής και ποιοτικής φροντίδας υγείας.

Ο εγγεγραμμένος πολίτης σε Τοπική Μονάδα Υγείας αποκτά τον δικό του οικογενειακό γιατρό, ο οποίος λειτουργεί ως σύμβουλος υγείας και τον κατευθύνει στο υπόλοιπο σύστημα υγείας. Μέσω ενός ευέλικτου συστήματος παραπομπών σε ειδικούς γιατρούς που θα βασίζεται στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ) θα εξασφαλίζεται η ταχύτερη πρόσβαση του εγγεγραμμένου πολίτη στα επόμενα επίπεδα του συστήματος υγείας.

Οι Τοπικές Μονάδες Υγείας, με πυρήνα τους οικογενειακούς γιατρούς, θα λειτουργούν διεπιστημονικά, με συμμετοχή κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών και επισκεπτών υγείας. Είναι η πρώτη φορά κατά την περίοδο της κρίσης, που μαζικά το Σύστημα Υγείας ανοίγει τις πόρτες του στους νέους γιατρούς και επιδιώκει όχι μόνο να τους κρατήσει στη χώρα, αλλά να δώσει το σήμα της επιστροφής σε όσους έχουν φύγει στο εξωτερικό.

Στην Ημαθία θα ιδρυθούν δύο Τοπικές Μονάδες Υγείας - σε πρώτη φάση - και θα ακολουθήσουν άλλες δύο, συνολικά δηλαδή, έχει σχεδιαστεί να λειτουργήσουν τέσσερις ΤΟΜΥ. Κάθε Τοπική Μονάδα Υγείας θα εξυπηρετεί 10.000-12.000 κατοίκους, θα έχει 12μελές προσωπικό με ωράριο 7ωρο και 5νθήμερο σε δύο βάρδιες. Η πρώτη μονάδα θα λειτουργήσει στη δομή του ΠΕΔΥ στη Βέροια και η δεύτερη στη Καλλιθέα της Βέροιας – μια συνοικία χωροταξικά απομακρυσμένη αλλά με μεγάλο πληθυσμό.

Τα κίνητρα που παρέχονται στους ιατρούς που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Μονάδες Υγείας είναι ποικίλα: 
·      Καταρχήν αξιοκρατική διαδικασία πρόσληψης.
·      Προσφέρονται συμβάσεις εργασίας για 4 χρόνια (2+2), με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, και αυξημένη μοριοδότηση για τη κάλυψη μόνιμων θέσεων.
·      Ρεαλιστική και άμεση διέξοδος επαγγελματικής αποκατάστασης
·      Σε 2 μήνες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης αναλαμβάνουν καθήκοντα.
·      Οι καθαρές αποδοχές ξεπερνούν τα 1.700€ για 7ώρο, 5ημερο, με δυνατότητα εφημεριών στις όμορες υγειονομικές δομές.
·      Συγκεκριμένο περίγραμμα εργασιών και συνεχής εκπαίδευση, που ενδυναμώνει τον γιατρό σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Στόχος μας οι Τοπικές Μονάδες Υγείας να διαδραματίσουν ρόλο-κλειδί στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου μοντέλου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: