Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

Την Παρασκευή στις 12μ συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή- Τα θέματα

Την ερχόμενη Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλεξάνδρειας υπό την προεδρία του δημάρχου Π. Γκυρίνη. Η οικ. επιτροπή θα συζητήσει και θα αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού (αρ.πρωτ. 25557/21.09.2017) της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Δημοσίων Συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) για την.....
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και μεταφορά χωμάτων και χαλικιών».

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της δαπάνης – Υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη λακκουβών των οδών του Δήμου».

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της δαπάνης – Υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια α) ηλεκτρολογικού υλικού (ειδών ηλεκτροφωτισμού, εορταστικού διακόσμου, φωτιστικών σωμάτων κλπ) για τη Δ.Ε. Μελίκης, β) φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Λιανοβεργίου Δ.Ε. Πλατέος».

4. Λήψη απόφασης για: 
Α) την έγκριση της δαπάνης για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης, Ψηφιοποίησης και Αρχειοθέτησης Εγγράφων Δήμου Αλεξάνδρειας» και 
Β) την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας.

5. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση του κ. Αραπέλη Χρυσοβαλάντη για καταβολή ή μη αποζημίωσης από το δήμο μας), β) υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας για την κάλυψη της δαπάνης, γ) τη διάθεση πίστωσης, δ) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες (εφόσον απαιτηθεί).

6. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση της κ. Κυριακής Σπανουδάκη του Μιχαήλ για καταβολή ή μη αποζημίωσης από το Δήμο μας), β) υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας για την κάλυψη της δαπάνης , γ) τη διάθεση πίστωσης, δ) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες (εφόσον απαιτηθεί)

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει το 7ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας.

8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου Ραψομανίκης Τ.Κ. Ξεχασμένης.

9. Επανασυγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων απευθείας ανάθεσης της προμήθειας παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας στους υπαλλήλους) έτους 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: