Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017

Ομόφωνα η ΠΕΔ κεντρ. Μακεδονίας κατά Σκουρλέτη για συμβασιούχους- Αφήστε μας να αποφασίζουμε εμείς για τον τόπο μας

Ομόφωνα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, και αυτό το "ομόφωνα" κάτι λέει αλλά η κυβέρνηση του Σύριζα περί άλλων τυρβάζει και με εμμονικό -αυτοκαταστροφικό τρόπο επιχειρεί να επιβάλλει μια πολιτική εξ αρχής χαμένη, αποφάσισε να διεκδικήσει το αυτονόητο: Να διαχειρίζεται κάθε ΟΤΑ όπως αυτός θέλει, με βάση τις δικές του ανάγκες και πολιτικές, την αποκομιδή των σκουπιδιών. Να σταματήσει το κράτος να κάνει πολιτική στις πλάτες των ΟΤΑ και κατά συνέπεια στις πλάτες των πολιτών.
Η απόφαση των δημάρχων της κεντρικής Μακεδονίας λήφθηκε χτες σε συνεδρίαση που είχανε στην έδρα της ΠΕΔ στην Θεσσαλονίκη με θέμα την στάση τους έναντι της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας Σκουρλέτη-ΥΠΕΣ για τους συμβασιούχους- παρατασιούχους.
Η ανακοίνωση της ΠΕΔ κεντρ. Μακεδονίας είναι απολύτως λογική και θεωρώ ότι στριμώχνει πολιτικά την κυβέρνηση που κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιληφθεί ότι ο ρόλος της δεν είναι να εμπλέκεται με ζητήματα τοπικά αλλά να καθορίζει πολιτικές όπως η διαχείριση των σκουπιδιών και όχι η μέθοδος με την οποία ένας έκαστος ΟΤΑ επιλέγει να να μαζεύει. Όσο πιο γρήγορα αντιληφθούν στο ΥΠΕΣ και στην κυβέρνηση γενικότερα ότι για μια ακόμα φορά θα εγκλωβιστούν τόσο το καλύτερο γι αυτούς. 

Η ανακοίνωση της ΠΕΔ είναι:

Το μείζον ζήτημα των αλλεπάλληλων παρατάσεων των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων αποτέλεσε το κυρίαρχο θέμα της τακτικής συνεδρίασης της 06-07-2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εξαντλητική συζήτηση, που διεξήχθη υπό το φως των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 και της προς εφαρμογή αυτού εκδοθείσας εγκυκλίου 19/22159/30-6-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών,
1.- Υπενθυμίζει πως η ύπαρξη, η αποστολή, η λειτουργία, η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πατρίδα μας προβλέπονται και κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της Ελλάδας (άρθρο 102), αλλά και στον, ενσωματωμένο στην ελληνική έννομη τάξη, Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (Ν. 1850/1986).
2.- Κορωνίδα των υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνταγματικών εγγυήσεων αποτελεί η εναρκτήρια διάταξη του άρθρου 102 του Συντάγματος:  «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης», θεμελιώδης δε τοπική υπόθεση, συνυφασμένη με την ίδια την υπόσταση των ΟΤΑ, είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας προς τον τοπικό πληθυσμό.  Το γεγονός ότι για στην διαχείριση μιας αμιγώς τοπικής υπόθεσης (υπηρεσία δημοτικής καθαριότητας) εμπλέκεται, με απόλυτα καθοριστικό λόγο και ρόλο, η κυβερνητική εξουσία, ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αλλά και σειρά Υπουργών του, αποδεικνύει τις ανεπάρκειες, τις ατέλειες, τις αδυναμίες και τις ατολμίες που διατρέχουν το σύστημα της διακυβέρνησης της Χώρας μας.
3.- Στην οργάνωση και λειτουργία της παροχής της υπηρεσίας της δημοτικής καθαριότητας, με σειρά άστοχων ενεργειών, οφειλόμενων αποκλειστικά σε κυβερνητικές εμπνεύσεις και πρωτοβουλίες, έχει προκληθεί μια χαοτική κατάσταση, με οξύτατες δυσμενείς συνέπειες τόσο έναντι των εργαζομένων (στους οποίους,  με αλλεπάλληλες, θεσμικά μετέωρες, παρατάσεις, παρασχέθηκαν φρούδες ελπίδες), όσο και έναντι των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών.   Τα αδιέξοδα, και τα συνακόλουθα πολλαπλασιαζόμενα προβλήματα, των αλλεπάλληλων παρατάσεων είχαν έγκαιρα επισημανθεί από το Προεδρείο της ΠΕΔΚΜ κατά την συνάντησή του με τον κ. Πρωθυπουργό, στο Γραφείο του της Θεσσαλονίκης, ήδη από τις 14-12-2016.
4.- Τις κυβερνητικές ευθύνες, για την αναστάτωση που προκαλείται, προσπαθεί να αποσείσει η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 και η εγκύκλιος 19/2017, επιχειρώντας να «ευθυγραμμιστεί», όσο είναι δυνατόν, με τις κρίσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πρακτικά της 10ης Μαΐου 2017) και μεταθέτοντας στις ερμηνευτικές ικανότητες του κάθε ΟΤΑ την λύση ενός «γόρδιου δεσμού».
5.- Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος διατύπωσε ήδη σειρά εύλογων και εύστοχων ερωτημάτων και αποριών προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας να παρασχεθούν εγκαίρως (και, φυσικά, εγγράφως) οι απαιτούμενες άμεσες και εναργείς διευκρινήσεις για το νόημα των διαλαμβανομένων στις ως άνω νομοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες (άρθρο 24 και εγκύκλιος 19), ώστε η εφαρμογή τους από τους Δήμους να διενεργηθεί κατά τρόπο ομοιόμορφο και χωρίς αμφιβολίες ως προς την νομιμότητα και την κανονικότητά τους.  Τα ερωτήματα και οι απορίες της ΚΕΔΕ, όπως περιέχονται στην σχετική από 05-07-2017 ανακοίνωσή της, αποτελούν ερωτήματα και απορίες και της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας.
6.- Σε κάθε περίπτωση η ΠΕΔΚΜ υπογραμμίζει πως η διαχείριση των απορριμμάτων και η παροχή της δημοτικής καθαριότητας συνιστούν τον πυρήνα της έννοιας ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ.  Συνεπώς, το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, τηρώντας απαρέγκλιτα το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους, θα πρέπει να αποφασίζει το ίδιο (και μόνο αυτό) πώς θα οργανώσει και πώς θα παρέχει, κατά τον αποτελεσματικότερο, αποδοτικότερο και λειτουργικότερο τρόπο αυτή την υπηρεσία στην οικεία τοπική κοινωνία. 
7.- Παράλληλα, η ΠΕΔΚΜ επισημαίνει πως καθ’ όλο το πριν από την δημοσίευση των Πρακτικών της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου διάστημα (κατά το οποίο εκδίδονταν πράξεις Επιτρόπων και αποφάσεις του Ι΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά και αποφάσεις της τακτικής Δικαιοσύνης, με τις οποίες κρίνονταν ως παράνομες και αντισυνταγματικές οι παρατάσεις των συμβάσεων) υπήρξαν περιπτώσεις Αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίοι, βάσει των ανωτέρω αποφάσεων, προέβησαν σε διακοπή των παραταθεισών συμβάσεων.  Κατά των Δημάρχων αυτών η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μετά από παραγγελία του κ. Υπουργού Εσωτερικών, έχει κινήσει πειθαρχική διαδικασία.  Μετά την ως άνω απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την ψήφιση του Ν. 4479/2017 (άρθρο 24), η ανάκληση της σχετικής υπουργικής παραγγελίας (έγγρ. 4364/10-03-2017), και των σε εκτέλεση αυτής ασκηθεισών πειθαρχικών διαδικασιών, θα πρέπει να θεωρείται ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ.  Προς τούτο το Προεδρείο της ΠΕΔΚΜ θα επισκεφθεί τον κ. Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για του ζητήσει την άμεση κίνηση των απαραίτητων ενεργειών, για τις ανωτέρω ΑΥΤΟΝΟΗΤΕΣ ανακλήσεις, σε περίπτωση δε που ο αρμόδιος Υπουργός επιμείνει στην διατήρηση της ισχύος της σχετικής παραγγελίας του και στην συνέχιση των πειθαρχικών διαδικασιών, η ΠΕΔΚΜ θα ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά και δικαστικά μέσα για την ανάκληση των πράξεων αυτών.-

Δεν υπάρχουν σχόλια: