Σάββατο 15 Ιουλίου 2017

Μ. Γεράνης: Αύξηση κεφαλαίων, μηδέν δανεισμός και μείωση των υποχρεών στους προμηθευτές του ΦΟΔΣΑ…»

Στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ ο Πρόεδρος Μιχάλης Γεράνης παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. την οικονομική κατάσταση του φορέα τονίζοντας πως η αυτοδιοίκηση όταν δείχνει τη δέουσα προσοχή και διαχειρίζεται τα οικονομικά με νοικοκυροσύνη και φειδώ υπάρχουν και τα ανάλογα αποτελέσματα για αυτό σήμερα μπορούμε με μεγάλη ικανοποίηση να μιλάμε για αύξηση των....
διαθέσιμων κεφαλαίων στα ταμεία του ΦΟΔΣΑ, μηδέν δανεισμό και μείωση των υποχρεώσεων  προς τους προμηθευτές.

Γίνεται και δουλειά και αυτό φαίνεται , αξιοποιούμε όλες τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Γίνεται προσπάθεια νοικοκυρέματος και αυτό αποτυπώνεται στα αποθεματικά ταμεία. 

Ένας άλλο θέμα που κληθήκαν να αποφασίσουν οι αυτοδιοικητικοι της Κεντρικής Μακεδονίας είναι η έγκριση υποβολής πρότασης προς την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Συγκεκριμένα η πρόταση για την υλοποίηση έργου Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) δυτικού τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου και την ψήφισαν σχεδόν ομόφωνα γιατί είναι αποδεκτό από όλους πως έργα μέσω ΣΔΙΤ εξασφαλίζουν ποιοτικά έργα ενώ ταυτόχρονα παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες των έργων αυτών. Αποτελούν σημαντικό εργαλείο τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης μοχλεύοντας ιδιωτικούς πόρους σε αναπτυξιακά έργα με πολλαπλασιαστικό όφελος ενώ ο δημόσιος φορέας διατηρεί την ιδιοκτησία των παγίων και τον ισχυρό ρυθμιστικό και εποπτικό του ρόλο, δίνοντας την ευκαιρία να υλοποιούνται δημόσια έργα ακόμα και σε δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες.

Κλίνοντας  ο Πρόεδρος Μ. Γεράνης τόνισε πως  "Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των αποφάσεων από το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων γίνεται πάντα με διαφάνεια, βήμα-βήμα, με σταθερό προσανατολισμό στην προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και του δημόσιου χρήματος. Ταυτόχρονα, αξιοποιούμε ΠΑΝΤΑ, όλες τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ώστε να μην χάνονται ευκαιρίες και πόροι για ένα καλύτερο και... καθαρότερο μέλλον"

Δεν υπάρχουν σχόλια: