Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Βήματα σε τεντωμένο σχοινί για τη σωτηρία της ΕΒΖ - Συνέντευξη

Δ. Γιαννακίδης, δ/νων σύμβουλος ΕΒΖ
Γ. Κυπαρρισίδης- Κοκκινίδης, πρόεδρος ΕΒΖ

Δεν υπάρχουν σχόλια: